Stärkt svensk talangattraktion genom arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandring ger svenska företag möjlighet att attrahera nyckelkompetens från tredje land. Samtidigt har det svenska regelsystemet under senare år kännetecknats av omfattande byråkrati och medialt uppmärksammade kompetensutvisningar. Det har också rapporterats om arbetskraftsinvandrare som utnyttjas, särskilt inom serviceyrken. I rapporten Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft och kompetens genom arbetskraftsinvandring undersöker författarna hur det svenska regelverket … Continue reading Stärkt svensk talangattraktion genom arbetskraftsinvandring