Samverkan och partnerskap mellan politik, näringsliv och akademi är en väldigt utbredd modell för att främja innovation, produktivitet och hållbar utveckling. En industripolitisk renässans har ökat intresset för riktade innovationsstöd genom samverkan. Modellen är så vedertagen att den sällan ifrågasätts. Men hur effektiv är samverkan för att skapa hållbar teknik och innovation? Den 24 februari presenterar Christian Sandström, biträdande professor JIBS och Ratio, sitt bidrag till Swedish Economic Forum Report 2021: Swedish Perspectives on Industrial Policy – The Washington Consensus and Beyond i vilket han kritiskt granskar det svenska innovationsstödssystemet och utfallet för innovation och entreprenörskap.

Bland annat diskuteras:

  • Är statliga investeringar i partnerskap och samverkan väl använda pengar?
  • Hur påverkar statliga medel ny teknik, innovation och entreprenörskap?
  • Hur kan dagens innovationsstödsystem förbättras?

Medverkande:

Laura Brandell Tham
biträdande avdelningschef Tillväxtverket
Sven Sahle
ordförande Swedish Stirling
Christian Sandström
biträdande professor Internationella handelshögskolan i Jönköping och Ratio
David Sonnek
vd Navigare Ventures
Enrico Deiaco
forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator)