Goda ramvillkor är grunden för ett välfungerande entreprenörskap och i förlängningen för ekonomiskt välstånd. Hur placerar sig Sverige i förhållande till andra liknande länder när det kommer till ekonomiska fundament? Den 22 februari presenteras en rykande färsk jämförelse av den svenska konkurrenskraften i Swedish Competitiveness Scorecard 2021.

Ett 80-tal indikatorer i en scorecard-analys kartlägger Sveriges position inom olika områden av yttersta vikt för landets framtida välstånd. Analysen visar en mängd områden där det finns potential för Sverige att förbättra sin position.

I den senast motsvarande studien presterade Sverige medelmåttig i jämförelse med andra OECD-länder. Hur placerar Sverige sig denna gång?

Exempel på frågor som diskuteras under webbinariet:

– Vilka problemområden har Sverige och vilka åtgärder krävs för att rätta till dem?
– Hur kan Sverige stärka sin position i den internationella välståndsligan?
– Finns det politisk kraft och vilja att åtgärda de strukturella problem Sverige dras med?

Medverkande:

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum
Peter Frykblom
chefsekonom Tillväxtanalys
Bo-Erik Pers
tidigare verksam i ledande befattningar inom basindustrin och ordförande SIS
Ann Öberg
vd Almega

Webbinariet modereras av Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum.