Salén konferens, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Medverkande: Eva-Karin Anderman, forskningsansvarig, Almega, Thord Andersson, enhetschef, Regionförbundet Örebro, Ewa Björling, handelsminister, Pontus Braunerhjelm, VD och professor, Entreprenörskapsforum, Per Båtelson, VD, Global Health Partner, Bo Carlsson, professor, Weatherhead School of Management, Ohio, USA, Gunnar Eliasson, professor emeritus, Johanna Essemyr, projektledare, Tillväxtverket, Eva Hellberg, Dr., MD, Gynekologiskt Centrum och London Medical, Göran Hägglund, socialminister, Olle Johansson, VD, Scandinavian Cancer Care, Pia Kinhult, regionråd, Region Skåne, Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech, Karin Lind Mörnesten, VD, Swecare, Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega, Staffan Lindblad, MD, PhD, forskare, Karolinska Institutet, Anna Sandström, analytiker, VINNOVA, Peter Seger, VD, Sophiahemmet, Göran Stiernstedt, chef, vård och omsorg, SKL, Susanne Svahn, VD, Uppsala Care, och Anders Svensson, VD, White arkitekter.

Läs referatet »