Den 6 oktober bjöd Entreprenörskapsforum in till ett seminarium om hur vi mäter och bedömer näringslivets förutsättningar i Sverige. Bland annat diskuterades hur relevant kunskap om villkoren för att stärka konkurrenskraften i det svenska näringslivet inhämtas. Hur går det egentligen för Sverige? Mäter vi rätt saker?

Läs referatet