Den 5 mars diskuterades tillväxthinder och finansierings- och innovationshinder i form av regleringar och strukturella utmaningar .

Läs referatet »