I årets upplaga av Swedish Economic Forum Report presenterades ett uppdaterat mått på den svenska konkurrenskraften. I rapporten framkommer att Sverige presterar medelmåttigt, både vad gäller ekonomiska resultat och en rad fundamentala konkurrensfaktorer.  Med hjälp av ett 70-tal indikatorer i en scorecard-analys kartläggs hur Sveriges konkurrenskraft såg ut före covid-19-pandemin och hur den har påverkats av den pågående krisen. Scorecard-analysen visar även att det finns potential för Sverige att förbättra sin position och med stor sannolikhet också stärka svenskt välstånd på sikt. Detta diskuteras vid ett webbinarium den 16 december.

 

– Hur påverkas Sveriges konkurrenskraft och produktivitet av pandemin?

– Vilka politiska åtgärder möjligör för Sverige att ”build back better” efter krisen?

– Hur påverkar omvärldsförändringar åtgärdsprioriteringarna och kan Sverige påverka sin position i det globala sammanhanget?

 

Medverkar gör:

Christian Ketels
forskare Harvard Business School
Lena Sellgren
chefekonom Business Sweden
Johan Öberg
Global Sector Lead Private Equity Boston Consulting Group
Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS och BTH (moderator)