Årets Swedish Economic Forum Report fokuserar på forskning om arbetsmarknad, högre utbildning och innovation. I rapporten analyseras arbetsmarknadsrörlighet, matchning, arbetsmarknadsregleringars effekter liksom förutsättningar för entreprenörskap, innovation och växande företag.

Läs referatet »