I år sattes fokus på vinster i välfärden. Hur påverkas välfärden av vinstmotivet, hur stora är vinsterna och hur påverkas opinionen? Rapporten lanserades på eftermiddagen torsdagen den 26 november.

Läs referatet