20 gånger hittills i Örebro och den 15 februari 2017 var vi tillbaka med vår årliga konferens som lyfter entreprenörskap och innovation. Vi pratade bl a om kompetensbehov, företagsstöd, exportstrategier, integration, betydelsen av en attraktiv miljö för regional tillväxt. I programmet medverkade bland andra närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Läs referat