2019 firar Entreprenörskapsforum 25 år! Det firar vi på vår årliga konferens om entreprenörskap och innovation. I år är temat den framgångsrika regionen. Hur kan smart specialisering stärka regional utvecklingskraft? Vad betyder utbildning, digital kompetens och entreprenörskap för regional tillväxt?

I programmet medverkar forskare, politiker och praktiker från såväl regional som nationell nivå. En av huvudtalarna är Folke Snickars, professor emeritus KTH och expert på regionala utvecklingsstrategier.

SWEDISH ENTREPRENEURSHIP SUMMIT 2019

08.00 – 08.30 REGISTRERING OCH FRUKOST

08.30 VÄLKOMMEN OCH INLEDNING

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum samt professor BTH och JIBS

Johan Schnürer
rektor Örebro universitet

08.40 DÄRFÖR BEHÖVS REGIONALA UTVECKLINGSTRATEGIER!

Folke Snickars
professor emeritus KTH
 

09.00 SMART SPECIALISERING FÖR REGIONAL  UTVECKLINGSKRAFT

Under passet diskuteras betydelsen av entreprenörskap och innovation i smart specialisering. Ett av de argument som lyfts fram är att diversifiering av det lokala näringslivet genom entreprenörskap, innovation och små och medelstora företag är centrala delar i smart specialisering. En bättre benämning är egentligen ”smart diversifiering genom entreprenörskap och innovation”.


Martin Andersson

professor och forskare Entreprenörskapsforum

Kristina Eklöf

områdeschef Region Örebro län

Per Tryding

vice vd Sydsvenska Industri- och handelskammaren

Anna C Olofsson

länsråd Örebro

09.45 KOMPETENSFÖRSÖRJNING, RÄTT UTBILDNING OCH MATCHNING PÅ ÖREBRO ARBETSMARKNAD

Kompetensförsörjningsproblemen har diskuterats flitigt under många år, men trots det så sker inte nödvändiga reformer inom t.ex. arbetsmarknad och utbildningspolitiken. Vad kostar kompetensförsörjnings- och matchningsproblemen samhället? Hur stort konkurrenskraftsproblem är det för svenska företag? Vad kan regionala aktörer göra för att stärka kompetensförsörjningen?

Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum samt professor BTH och JIBS
Susanne Gullberg Brännström
sakkunnig SCB
Günther Mårder
vd Företagarna
Anna Posth Skoog
projektledare Västra Bergslagens
Industriförening
Johan Schnürer
rektor Örebro universitet

10.30 KAFFE

11.00 ENTREPRENÖRSKAP FÖR REGIONAL TILLVÄXT

I passet presenteras en ny studie av regionalt entreprenörskap skriven av forskarna Per Thulin och Johanna Palmberg. Studien baseras på data från den globala undersökning av entreprenörskap (GEM) där Sverige är ett av de medverkande länderna. I passet diskuteras även hur entreprenörskap kan uppmuntras samt kopplingen till regional tillväxt. Finns det några specifika framgångsrecept som gör att regioner kan lyckas bättre när det gäller entreprenörskap?

Johanna Palmberg
forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörns högskola
Helena Aronsson verksamhetsledare Business Region Örebro Billy Bergåker
vd Almi Företagspartner Mälardalen AB
Pernilla Norlin
vice vd och kommunikationchef Entreprenörskapsforum

11.40 DIGITALA KOMPETENSER OCH FRAMTIDENS KUNSKAPSBEHOV

Digitaliseringen skär horisontellt genom ekonomin och påverkar förutsättningarna för både etablerade och nya företag. I synnerhet har utvecklingen inom artificiell intelligens och automation bidragit till en växande och många gånger spretig debatt om framtidens jobb. Hur kommer arbete att fördelas mellan människor och maskiner i framtiden och vilka krav på digitala kompetenser leder utvecklingen till?

Joakim Wernberg
forskningsledare Entreprenörskapsforum
Irene Ek
analytiker Tillväxtanalys
Malin Påhls Hansson
projektledare Digital Skills and Jobs Coalition Sweden
Sara Övreby
Public Policy Manager Google

12.25 – 13.00 PANELDISKUSSION: SMART SPECIALISERING FÖR KONKURRENSKRAFT I ÖREBRO LÄN

Johan Eklund
vd  Entreprenörskapsforum samt professor BTH och JIBS
Kristina Eklöf
områdeschef Region Örebro län
Lars Jagrén
senior advisor Svenskt Näringsliv
Folke Snickars
professor emeritus KTH
Martin Andersson
professor och forskare Entreprenörskapsforum
(moderator)

13.00 LUNCH