Småföretagsdagarna blir Swedish Entrepreneurship Summit den 18-19 mars

Den 18-19 mars arrangerades Småföretagsdagarnas efterföljare Swedish Entrepreneurship Summit. Konferensen hölls på Örebro Slott och Elite Stora hotellet och uppmärksammade Örebros 750 årsjubileum. Nyföretagande, sociala innovationer, storföretagens roll liksom artificiell intelligens och nya produktionsmetoder var teman som diskuterades. Swedish Entrepreneurship Summit blir Entreprenörskapsforums stora årligen återkommande konferens för att uppmärksamma och öka förståelsen om entreprenörskapets och innovationernas roll i samhällsekonomin.

Ta del av dokumentationen  »