På Swedish Philanthropy Summit den 27 april diskuterades filantropi som en viktig faktor för entreprenörskap, kulturell mångfald och samhällelig förändring i en marknadsekonomi med stor offentlig sektor. Såväl internationellt framstående forskare på området som välkända filantroper, politiker och praktiker kommer att medverka.

Bland de medverkande märktes Zoltan Acs, London School of Economics, Charles Keiden, City University London, Karen Wilson, OECD och Breugel.

Läs referatet