Swedish Philanthropy Summit  är vår årliga filantropikonferens som samlar forskare, praktiker och beslutsfattare för att diskutera filantropins roll för entreprenörskap, kulturell mångfald och samhällelig förändring. Såväl internationellt framstående forskare som välkända filantroper, politiker och praktiker kommer att medverka i programmet. Årets huvudtalare är professor Una Okonkwo Osili, Director of Research vid Indiana University, Lilly Family School of Philanthropy, US.

Läs referat