Fredagen 20 april 2018 var det dags för årets upplaga av Swedish Philanthropy Summit  vars tema var ”Nya investeringsformer och en ökad roll för filantropi i att möta samhällsutmaningar”.  Inledningsvis fick ordförande för Filantropiskt forum, Dan Brändström och Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, säga några väl valda ord om dagens tema innan det blev dags för den första presentatören att bjudas upp på scen. 

Se webbsändning från evenemanget, del 1 och del 2.

Dan Brändström och Pontus Braunerhjelm

Dominans av stora stiftelser

Arvid Malm, doktorand Entreprenörskapsforum och KTH, bjöds sedan upp och inledde med att ge en snabb översikt över filantropi i Sverige med fokus på stiftelser, som historiskt sett varit det mest skattegynnade alternativet att bedriva filantropi inom. Årligen betalas cirka tio miljarder SEK ut.

-Stora stiftelser dominerar, en procent ger tre fjärdedelar av alla donationer och 74 procent av medlen är inriktade på forskningsfinansiering, sa Malm.

Arvid Malm

Malm berättade också att filantropi är något av ett Stockholmsfenomen, vilket främst beror av att många stiftelser har sitt säte i huvudstaden. Västra Götaland, Jönköping och Skåne ligger därefter i den regionala donationstoppen.

Därefter var det dags för ett samtal med Anna Ryott, vice vd på Norrsken Foundation, ett växthus för socialt entreprenörskap som syftar till att göra världen bättre och som startats av Klarnagrundaren Niklas Adalberth. På frågan om vad som lockade Ryott till Norrsken (hon gick från en tjänst som vd på statliga Swedfund), sa hon att det är där hon kan göra störst skillnad, tillsammans med de sociala entreprenörer som Norrsken stödjer. Anna Ryott

-Målet är att bidra till en impact unicorn, ett bolag som kan påverka en miljard människor. Jag vill bidra till att utrota extrem fattigdom före 2030!

-Näringslivet har störst chans att nå de globala hållbarhetsmålen givet det kapital som behövs för att nå dem.

Ryott menade att vi går från mer traditionell stiftelsefilantropi till en ny variant där filantroperna är yngre, fortfarande aktiva, och vill göra skillnad nu meddetsamma. Det tycker jag är uppmuntrande, att man bidrar tidigare i livet, med engagemang och kunskap, avslutade Ryott.

Matcha ekonomisk makten med regelverk

Zeenath Hasan, designforskare på Linnéuniversitetet, berättade om Rude Food Malmö som hon startat, vilket är Sveriges första matsvinnscatering. Organisationens syfte är att motarbeta matsvinn i Malmö. Genom att ta tillvara på mat som ingen vill ha förvandlar Rude Food sopor till nya spännande rätter.  Zeenath Hasan

– Ca 60 procent av överskottet skänks till olika hjälporganisationer, sa Hasan.

Resterande 40 % används i den egna cateringverksamheten och i olika pop-up evenemang, avslutade Hasan innan kommentarspanelen bjöds upp.

Förutom Malm, Ryott och Hasan anslöt sig också Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé och Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson (KD), till en paneldiskussion.  Lisa Pelling

Pelling menade till att börja med att filantropi syftar till att förbättra samhället och världen. Men hon såg tre saker som vi måste tänka på när vi vill utveckla filantropi. För det första att pengar är makt. Den som har pengar har också makten som måste balanseras med tydliga regelverk. För det andra är evidensbaserade fakta viktigt så donationer inte landar fel. Slutligen behövs transparens för att vara säker på att makten används på rätt sätt.

– Man måste matcha makten med regelverk. Gör bra och gör rätt!

Forssmed menade att det politiska intresset för filantropi idag är alldeles för lågt och att det går att göra mer för att underlätta för filantropi och socialt entreprenörskap. Jakob Forssmed

– Det finns en bild idag av att vår starka välfärdsstat ska göra precis allting vilket hindrar utvecklingen av filantropi och socialt entreprenörskap.

Jakob Forssmed ansåg att det skulle vara intressant att undersöka möjligheten för staten att gå in och matcha privata donationer.

The Rise of the Meaningful Economy

Mark Drewell från the Foresight Group inledde passet efter kaffepausen med att ge ett historiskt perspektiv över vad människan behövt och hur vi ser på världen. Vi har förändrat vårt sätt att konsumera och från vilka vi köper varor och tjänster. Numera vill vi ha ett arbete med arbetsuppgifter som faktiskt betyder något, vi tänker också på hur vi investerar och hur vi formar och driver våra organisationer.

-Vi inser att vi har byggt en värld vi inte riktigt gillar, frågan är vad vi gör härnäst? Ett mer värdebaserat ekonomiskt system har börjat växa fram och vi befinner oss i början på en megatrend. Meningsfullhet är den nya valutan.

Mark Drewell

Avsaknaden av meningsfullhet är ett hot mot verksamheter som kan vara framgångsrika idag. Om de inte lyckas ställa om går de under. Millenials är de som leder den här utvecklingen och de använder sitt kunnande och sin ekonomiska makt för att driva utvecklingen framåt.

Karen Wilson, Social Impact Investment OECD, var nästa talare och visade på att filantropi och privata satsningar kommer vara avgörande för att nå FN:s utvecklingsmål. Även om de 17 målen är många gör de det enklare att identifiera vad som behöver göras och vilka man kan samarbeta med över gränserna både mellan länder och ämnesområden. Filantropi kan bistå utvecklingsländerna att uppnå ett flertal av målen, t.ex. fattigdom, hunger, hälsa och välbefinnande, jämställdhet m.fl.  Karen Wilson

-Filantroper och privata investerare spelar en alltmer betydelsefull roll i att utveckla innovativa nya lösningar för att hantera sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar,

Enligt OECDs Global Philanthropy for Development Report kommer majoriteten av filantropiska bidrag från Nordamerika, 77 procent. Genom att donera 11,6 miljarder dollar (ca hälften av totalt donerade medel) under treårsperioden 2013-2015 var Bill och Melinda Gates stiftelse den mest generösa stiftelsen. Rapporten visar att även Europa spelar en viktig roll och står för 18 procent av totalsumman över samma treårsperiod. Andra länder och regioner står för resterande fem procent.

Evenemangets sista talare var Max von Abenroth, Executive Director Dafne – ett informellt nätverk som samlar givare och stiftelser i Europa med målet att skapa en plattform för att dela med sig av kunskaper och lära sig av bästa praxis. Han menade att det gäller att engagera nationella politiker och de som finns inom de olika EU-institutionerna, vilket tar tid.  Max Von Abendroth

Dafne och EFC genomförde en studie: ”Enlarging the Space for European Philanthropy” och fann ett flertal utmaningar för europeiska samarbeten inom filantropi.

-Europa må ha fri rörlighet för varor och tjänster men när det kommer till filantropi finns stora hinder för samarbeten över nationsgränserna inom EU. De flesta stiftelser kan eller väljer att bara agera på den inhemska marknaden, de belopp som flyttas över landgränserna beskattas ofta dubbelt.

För att undvika för stora skillnader borde filantropiska organisationer och stiftelser ha en gemensam skattenivå. Regelverken behöver luckras upp, samtidigt måste både terrorfinansiering och pengatvätt beaktas.