2015 års Schumpeter Lecture hölls av Mirjam Van Praag, professor vid Department of Innovation and Organizational Economics, Copenhagen Business School, onsdagen den 16 september.

Läs referatet