Fredagen den 4 oktober var det återigen dags för Swedish Schumpeter Lecture. Denna gång med den välrenommerade forskaren John Haltiwanger, Professor University of Maryland-College Park, känd för sitt inflytelserika arbete med att utforska dynamiken i skapandet av arbetstillfällen, jobbförstörelse och ekonomisk tillväxt.

 

 

Swedish Schumpeter Lecture 2019 John Haltiwanger

Publicerat av Entreprenörskapsforum Fredag 4 oktober 2019

 

John Haltiwanger inledde med att presentera en flora av detaljrika grafer som syftade till att ge ett brett mått av processen kring de faktorer som förstör och skapar jobb. Haltiwanger menade att vi ännu inte riktigt förstår vad som driver framgångsrikt entreprenörskap, men framhävde en del teorier. Exempelvis hävdade Haltiwanger utifrån hans pågående forskning att både grundare och medgrundare i start-ups verkar spela en omfattande roll för framgångsrikt entreprenörskap under företagets första formativa år. Han hyser dock oro kring entreprenörskapets utveckling runtom världen under de senaste åren, inte minst i USA och Sverige.

Det är oroväckande att vi ser minskad ekonomisk dynamik och entreprenörskap samt avtagande ekonomisk tillväxt och produktivitet runtom i västvärlden eftersom unga företag tenderar att introducera viktiga banbrytande innovationer på marknaden.

John Haltiwanger

Han lyfte även hur synen på företagande och motivation har förändrats över tid.

På 90-talet ville man skapa nästa Google. Idag vill man bli uppköpt av Google och är du eftertraktad vill du arbeta för Google.

John Haltiwanger

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen, framhävde problemet avseende en avtagande produktivitet för Sverige.

Sverige har genomgått en omfattande omstrukturering på arbetsmarknaden under de senaste åren där fler jobb nu kräver högre kompetens.

Johan Haltiwanger, Johan Eklund (moderator), Katarina Lundahl, Cecilia Hermansson

Cecilia Hermansson, forskare KTH,  instämde med Haltiwanger om att grundarna är centrala för framgångsrikt entreprenörskap, inte minst när entreprenörer söker riskvilligt kapital.

I Sverige är det viktigt att införskaffa riskvilligt kapital redan från starten. Riskkapitalister och affärsänglar utvärderar ofta teamet av grundare när de bedömer potentiella investeringar, de är essentiella för framgångsrikt entreprenörskap!