Fredagen den 4 oktober är det återigen dags för Swedish Schumpeter Lecture. Denna gång med den mycket kända forskaren John Haltiwanger, Professor University of Maryland-College Park, som är känd för sitt inflytelserika arbete för att utforska dynamiken i skapandet av arbetstillfällen, jobbförstörelse och ekonomisk tillväxt.

I sin bok Job Creation and Destruction använder han data från tillverkningsindustrin för att undersöka hur företag och arbetare svarar på förändringar i sina ekonomiska miljöer. Haltiwanger beskriver i detalj de faktorer som förstör och skapar jobb över tid samtidigt som han ger ett brett mått av processen vilket kan vara till nytta för analytiker såväl som beslutsfattare.

Mer nyligen har Haltiwanger utforskat grunderna kring den konventionella uppfattningen att småföretag står för huvuddelen av tillväxten i den amerikanska ekonomin.  När han kontrollerar för företagsålder visar hans forskning att det inte finns någon systematiskt samband mellan företagsstorlek och tillväxt. Det tyder på att det är unga företag, inte små företag i sig, som skapar ett oproportionerligt antal jobb.

Välkommen med din anmälan redan nu!

John Haltiwanger