Den 23 januari bjöd Entreprenörskapsforum in till Swedish Schumpeter Lecture. Denna gång föreläste Philippe Aghion, professor Harvard University, om Schumpeteriansk tillväxt. Philippe Aghions huvudsakliga forskning behandlar tillväxt och kontraktsteori. Han var en av forskarna som utvecklade det så kallade ”Schumpeterianska paradigmet”.

Läs referatet >>