Onsdagen den 28 oktober höll William Kerr, professor i företagsekonomi vid Harvard Business School, årets Swedish Schumpeter Lecture i form av ett webbinarium. Kerrs senaste bok är The Gift of Global Talent: How Migration Shapes Business, Economy & Society (2018) som utforskar den globala konkurrensen om högkvalificerade migranter. Författaren visar att invandring har förändrat amerikansk innovation, omformat ekonomin genom uppkomsten av talangkluster samt påverkat samhället i stort både positivt och negativt. I boken argumenterar han för att USA och världen kan få ut mer av globala talangflöden med förnuftiga reformer.

 

Kerr inledde med att visa att en mängd större städer i USA har immigrant-entreprenörer som vida överstiger deras antal i förhållande till populationen. Vad kan det bero på, frågade sig han retoriskt, och berättade sedan om vilka personlighets drag entreprenörer generellt besitter. Han lyfte deras risktolerans och att de ofta tror att de har kontroll över sitt eget öde.

Möjligheter är inte jämt fördelade över världen vilket gör att många risktoleranta individer som vill ta kontroll över sitt liv emigrerar till nya länder.

Han menade dock att det inte heller går att utesluta att vissa drivs till företagande i brist på andra möjligheter i sitt nya land, så kallat nödvändighetsbaserat entreprenörskap. Diskriminering av olika slag kan även spela in här.

Immigration har förändrat amerikansk innovation. 1975 stod indiska och kinesiska immigranter i San Francisco-området för ett av 220 amerikanska patent. 2017 var det ett av tolv. Det är lika många patent som USA:s minst patenterade stater lyckas frambringa tillsammans.

Slutligen lyfte han vikten av tillgängligheten på visum för människor med intention att starta företag i ett nytt land som ett viktigt policyområde.

USA har många immigranter som startar företag trots sina visumregler, inte på grund av dem, avslutade Kerr.

Medverkande:

William Kerr
professor Harvard Business School
Mats Hammarstedt
professor Linnéuniversitetet och affilierad forskare IFN
Johan Eklund
vd Entreprenörskapsforum (moderator)