(På grund av att professor Aghion tyvärr hade vissa tekniska problem med sin dator syns han inte i bild och det påverkade även hans ljudkvalité. Vi ber om ursäkt för detta.)

Kriser följer kriser, tillväxten står stilla, miljön lider, ojämlikheten ökar. Hur kan dagens marknadsekonomi leverera bättre resultat och lösa våra problem? Det gäller att förstå och nyttja kraften i kreativ förstörelse, hävdar en av världens ledande ekonomer, Philippe Aghion, professor Harvard University och tidigare pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research, som nyligen lanserat en ny bok om vad som driver en hållbar ekonomisk tillväxt.

I The Power of Creative Destruction – Economic Upheaval and the Wealth of Nations presenterar han med medförfattarna Céline Antonin och Simon Bunel en analys som tar utgångspunkt i Joseph Schumpeters tankar om kreativ förstörelse. Det handlar om radikala och omvälvande innovationers roll som nödvändiga nedbrytare av existerande strukturer för att skapa utrymme för ny utveckling och nytt kunskapsbyggande.

Philippe Aghion presenterar analysen, därefter följer kommentarer och diskussion tillsammans med Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och BTH och Karolina Ekholm, professor Stockholms universitet.

Vid seminariet diskuteras:

  • Varför bör vi bli övertygade Schumpetarianer?
  • Hur kan kreativ förstörelse skapa tillväxt och jobb?
  • Hur ser vi till att gårdagens innovatörer inte hindrar morgondagens?
  • Hur kan innovation bidra till social rörlighet?
  • Hur skapas en framtid präglad av ekonomiskt hållbar tillväxt?
Philippe Aghion
professor Harvard University
Pontus Braunerhjelm
forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och BTH
Karolina Ekholm
professor Stockholms universitet