Den 16 mars 2016 lanserar Entreprenörskapsforum rapporten International Market Exit and Re-entry: An empirical study of export patterns of Swedish SME:s författad av Lucia Naldi och Andrea Kuiken, lektor respektive doktorand JIBS. Rapporten kartlägger svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster.

Läs referat