Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby

Medverkande:
Åsa Hansson, fil dr, Lunds universitet, Magnus Henrekson, VD, Institutet för Näringslivsforskning, IFN och professor, Handelshögskolan i Stockholm, Kristina Nyström, fil dr, KTH och Ratio, Elisabeth Thand Ringqvist, politiskt sakkunnig hos näringsministern, Karl Wennberg, fil dr, HHS, samt moderatorn Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum (f.d. FSF) och professor KTH.

Läs referatet »