Den 10 maj bjöd Entreprenörskapsforum, FORES och Leading Health Care in till det första seminariet inom ramen för forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd.

Läs referatet