Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care presenterade den första rapporten inom ramen för forskningsprojektet Uppdrag Välfärd. Upphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund, skriven av professor Mats Bergman, Södertörns högskola.

Läs referatet »