Entreprenörskapsforums första seminarium i serien Innovationspolitiskt ramverk 2.0

Ingenjörshuset, Citykonferensen, Stockholm.

Medverkande: Rita Asplund, docent och ansvarig för programmet för arbetsmarknad och utbildningens ekonomi vid Näringslivets forskningsinstitut ETLA, Finland, Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och professor, Peter Gudmundsson, rektor KTH, Peter Honeth, statssekreterare hos utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund med ansvar för högre utbildning och forskning, Catharina Håkansson Boman, statssekreterare hos näringsminister Maud Olofsson med ansvar för forskning, innovation, näringslivsutveckling, entreprenörskap och regelförenkling, och Karl Wennberg, ekon dr, Handelshögskolan i Stockholm och Ratio.

Läs referatet »