Den 24 oktober lanserar Entreprenörskapsforum en rapport om hur migration kan främja företags och länders internationalisering. Nya insikter förmedlas om den roll som utlandsfödda spelar för internationalisering av tjänstehandel. På frukostseminariet ges ökad förståelse för internationaliseringens drivkrafter rent generellt och mer specifikt vad migration betyder för Sveriges position i den globala ekonomin.

Läs referatet »