Fredagen den 9 december 2016 kl 08.00-09.30 frukostlanserade Entreprenörskapsforum den nya rapporten En värld i rörelse 1990-2015: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv, av Johan Norberg, författare och debattör.

Läs referat