Invigning av Entreprenörskapsforums nya lokaler, Södra Kungstornet, Kungsgatan 33, Stockholm

Medverkande: Jeffrey Frankel, professor vid John F. Kennedy School of Government, Harvard University, och Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Läs referatet »