Entreprenörskapsforum, Kungsgatan 33 (seminariet arrangerades tillsammans med Styrelseakademien)

Medverkande: Lars-Erik Forsgårdh, ordförande Styrelseakademien och tidigare ordförande i Aktiefrämjandet, Jonas Gabrielsson, docent, Lunds universitet och Catharina Lagerstam, konsult och styrelseproffs.

Läs referatet »