Den 29 april lanseras Uppdrag Välfärds fjärde rapport Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? av Karl Lundvall, ekon dr, och Carl von Utfall Danielsson, båda Copenhagen Economics. Möt forskare, praktiker och politiker i ett samtal runt rapportens frågeställningar på ett lunchseminarium.

Läs referatet »