Torsdagen den 28 augusti bjöd European Venture Philanthropy Association, EVPA:s, Skandinavienbaserade medlemmar in till ett möte hos Entreprenörskapsforum. Evenemanget syftade till att utbyta erfarenheter, nätverka och ge ökad kännedom om venture philanthropy (VP) och social investing (SI).

Läs referatet »