Hur går det egentligen för Sverige? Hur mäter vi den svenska konkurrenskraften och vilken näringspolitisk betydelse har det? Hur mäts konkurrenskraft och hur används måtten? Vad betyder produktiviteten för konkurrenskraften? Den 3-4 oktober arrangeras en konferens där vi gräver djupare i konkurrenskraftsfrågor tillsammans med Jernkontoret, SCB och Tillväxtanalys.