_
Den digitala tekniken har gjort det möjligt att arbeta både snabbare och effektivare men innebär även nya risker och sårbarheter. Vad händer när säkerheten inte fungerar och hur förberedda är svenska företag på cyberangrepp eller spionage?

Den 1 oktober lanserar Entreprenörskapsforum rapporten Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi, skriven av Ulrik Franke, senior forskare vid RISE. I rapporten ges en forskningsöversikt av cybersäkerhetsområdet och en ny undersökning av cybersäkerhetsarbetet bland svenska tillverkningsföretag redovisas.

Bland annat diskuteras:

  • Hur arbetar svenska företag med cybersäkerhet idag?
  • Vilken roll bör näringslivet ha i det svenska cybersäkerhetsarbetet?
  • Hur kan vi förbättra förutsättningarna för stärkt cybersäkerhet i Sverige?
  • Vilken bäring har cybersäkerhet på svensk ekonomis konkurrenskraft och tillväxt?

 

Medverkar gör:

Anne-Marie Eklund Löwinder
säkerhetschef på Internetstiftelsen
Ulrik Franke
senior forskare vid RISE Research Institutes of Sweden
Pål Jonsson
ordförande försvarsutskottet (M)
Patrik Sandgren
ansvarig för digitaliseringsfrågor på Teknikföretagen
Joakim Wernberg
forskningsledare Entreprenörskapsforum (moderator)