Onsdagen den 16 september webblanserade Entreprenörskapsforum rapporten Vem blir forskare i Sverige och vad spelar det för roll? av John Källström, forskare vid Copenhagen Business School, där han undersökte uppväxtmiljöns inverkan på valet av utbildning och yrkesval som forskare, innovatör och entreprenör.

Källström menade att ett land ökar möjligheterna till innovation genom att investera i forskarutbildning inom natur- och teknikämnen, men innovationsverksamheten behöver bli mer inkluderande. Författaren pekar även på att insatser som ökar antalet kvinnliga forskarutbildade inom just natur- och teknik kan ha långsiktiga effekter på ett lands innovationskraft, inte bara direkt utan över flera generationer.

Kvinnliga uppfinnare har en särskilt stark effekt på sannolikheten att de egna barnen blir uppfinnare, sa han,

Många ungdomar med goda betyg från gymnasiet, men från grupper underrepresenterade vid högre studier, väljer bort högre utbildning.

Därför föreslår jag riktade informationssatsningar mot ungdomar från underrepresenterade grupper för att öka antalet som söker sig till forskning.

 

Medverkade i webbinariet gjorde:

John Källström
Forskare Copenhagen Business School
Agneta Bladh
ordförande Vetenskapsrådet
Sylvia Schwaag Serger
prorektor Lunds Universitet
Peter Strömbäck
gd Patent och registreringsverket
Pernilla Norlin
Vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (moderator)