Full Almedalsaktivitet för Entreprenörskapsforums forskare

Entreprenörskapsforums forskare var aktiva i våra egna Almedalsaktiviteter men medverkade även i nio evenemang arrangerade av andra aktörer. Johan Eklund var bl.a. med på Liberalernas ekonomisk-politiska seminarium liksom i ett seminarium om kvinnors entreprenörskap tillsammans med närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

 

Johan Eklund medverkade i seminariet ”Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?” där även ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, deltog.

Johan Eklund förklarade att utbildningspremien i Sverige är en av de lägsta i OECD. Problemen med dagens utbildningar inte är resurser utan tillräcklig incitament att vidareutbilda sig. Utbildningar och högskolornas finansiering styrs mer av hög genomströmning av studenter än matchning med arbetslivet.

Johan Eklund var även med Grant Thorntons och Företagarnas panel ”Företagandets glastak – hur blir Sverige jämställt i entreprenörskap?” med bland andra Mikael Damberg, liksom på Liberalernas ekonomisk-politiska seminarium.

Entreprenörskapsforums Johan Eklund medverkade på Liberalernas ekonomisk-politiska seminarium idag i Almedalen. Tillsammans med Maria Rankka och Mats Persson diskuterade han strategier för att stärka svensk konkurrenskraft.

Johan Eklund sa att reformer krävs på utbudssidan i ekonomin: t ex på arbets- & bostadsmarknaden liksom av utbildningssystemet. En ny Lindbeck-kommission behövs!

Han sa också att en kapital- och en driftsbudget i statsbudgeten är nödvändig för att göra en distinktion mellan konsumtions-och fördelningspolitik från infrastrukturinvesteringar.

Pontus Braunerhjelm var med i ”Så bör en skattepolitik för innovation och entreprenörskap se ut”. Han visade på ett negativt förhållande mellan skatter och entreprenörskap och lyfte behovet av att ha en rimlig nivå på skatter samt att komplexiteten inte får vara alltför hög.

– Ett sätt att strukturera tankarna är att utgå från ett innovationspolitiskt ramverk och satsa dels på kunskapsuppbyggnad, dels på kunskapsomvandling som ger samhällsnytta, menar han.

Pontus Braunerhjelm deltog även på Nordeas  seminarium ”Varför behöver Sverige fler kvinnliga entreprenörer– och hur ska det gå till?” Se bilden nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Entreprenörskapsforums samlade Almedalsaktiviteter.