Entreprenörskapsforum i fokus på Ruter Dam-träff

Pernilla Norlin, från Ruter dams årgång 2015 tillika Entreprenörskapsforums vice vd och kommunikationschef, hälsade inledningsvis alla välkomna. Hon förklarade att dagens evenemang till stor del kommer genomföras som en företagspresentation av organisationens medarbetare. Efter att ha introducerat Entreprenörskapsforums verksamhet bjöd hon upp Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum.

Pernilla Norlin + publik

Eklund berättade till att börja med att hans forskningsintresse bl a rör matchningen på arbetsmarknaden.

– Samtidigt som vi har fördubblat antalet högutbildade har antalet vakanser ökat.

Johan Eklund

Sverige har till skillnad från Tyskland upplevt en försämrad arbetsmarknad, berättade Eklund vidare. Avkastningen på utbildningen i Sverige är lägst inom OECD, vilket gör att många väljer utbildningar som upplevs som roliga, inte de som lönar sig mest, sa Eklund avslutningsvis.

Johanna Palmberg

Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent KTH, fick presentera sitt forskningsområde – filantropi – härnäst. Hon berättade att Sverige haft en annan historia av givande än t ex USA, något som emellertid börjat ändra sig på senare år.

– Den yngre generationen vill inte bara tjäna pengar, de vill också hjälpa andra.

Pardis Nabavi

Pardis Nabavi, ekon dr Entreprenörskapsforum, var nästa person att berätta om sin pågående forskning som handlar om migration.

– Det vi kan se är att icke västerländska migranter under en längre tid haft problem att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Frågor som Nabavi ska studera vidare är bl a hur viktigt språket är för att få ett jobb, om det är bäst för utlandsfödda att utbilda sig eller att börja jobba så fort som möjligt. Hon ämnar även titta på om entreprenörskap kan vara en väg in för kvinnor med invandrarbakgrund som haft extra svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Pontus Braunerhjelm

Nästa presentatör var Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och ordförande Entreprenörskapsutredningen, som tog utgångspunkt i det som är kärnan i Entreprenörskapsforums verksamhet, nämligen entreprenörskap.

– Varför behövs entreprenören, frågade sig han retoriskt, och berättade att entreprenören är en ekonomis förändringsagenter.

Det främsta sättet att få tillväxt är att satsa på forskning, fortsatte Braunerhjem. Men för att få utväxling på FoU-satsningar behövs någon som omsätter forskningen i praktiken och gör en innovation av det: entreprenören. Steve Jobs är bara ett exempel på en person som förändrat en hel marknad.

– De behövs ett stabilt innovationspolitiskt ramverk för att främja detta. Det är en så viktig del av samhället att det förtjänar sitt eget ramverk sa Braunerhjelm till sist.

Pia Sandvik

Pia Sandvik, vd Länsförsäkringar Jämtland, styrelseordförande RISE, Styrelseledamot Enteprenörskapsforum och rådgivare till näringsministern (industrikansler), var eftermiddagens sista presentatör. Hon berättade att när hon fick uppgiften att vara rådgivare åt Mikael Damberg bestämde hon sig snart för att inte fundera på politiken utan på vad som faktiskt behövde åtgärdas. Hon identifierade, tillsammans med övriga tre industrikanslers, en rad områden där nationen står inför stora utmaningar; digitaliseringen, urbanisering, globalisering, en åldrande befolkning samt klimatet.

– Vi behöver ta tag i dessa utmaningar, men världen kommer inte vilja släppa sin välfärd. Det krävs därmed hållbarhet i alla led av ekonomin – den cirkulära ekonomin.

För att verka som katalysator för den cirkulära ekonomin behövs regionala kluster och storskaliga demonstratorer – testbäddar – där nya innovationer kan testas. Det kan röra sig om allt ifrån nya fordon till små mikrober. Om vi ska möta utmaningarna bör industrier samlas i stora testbäddar, menade hon.

– Det krävs dock åtskilliga miljarder för att det ska fungera bra, sa Sandvik till sist.

Panel Ruter Dam

Innan minglet tog fart fick Carl B Hamilton, affilierad forskare, professor och tidigare politiker, chansen att säga några ord. Han valde att fokusera på Entreprenörskapsforums mål – att påverka policy. Han menade att organisationens oberoende är centralt för att svara på de tre svenska problemområden han identifierat – arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och energimarknaden. Hamilton menade avslutningsvis att vikten av att påverka policy med högkvalitativ forskning inte ska underskattas.