GEM-lansering – julafton för entreprenörer

Tisdagen den 7 juni 2016 lanserades årets nationella rapport från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) på ett välbesökt seminarium på SUP46. Inledningsvis berättade Entreprenörskapsforums vd, Johan Eklund, att GEM är en del av hjärtat i organisationens verksamhet. GEM är en entreprenörskapsbarometer som mäter attityd, ambition och aktivitet kopplat till entreprenörskap i drygt 60 länder runt om i världen.

Se seminariet via webbutsändning

Johan Eklund

Johan Eklund

 

Kvinnors företagande – nyckeln till ökat entreprenörskap

Pontus Braunerhjelm, professor KTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum, bjöds upp på scen för att presentera resultaten av årets GEM i egenskap av medförfattare till den svenska studien.

Pontus Braunerhjelm 1

Pontus Braunerhjelm 

 

– 2014 föll entreprenörskapet kraftigt i Sverige efter en längre tids uppgång. 2015 återtas en del av tappet, sa Braunerhjelm inledningsvis.

Braunerhjelm kunde konstatera att det kvinnliga företagandet ökat mest och att det också var detta som gjorde att det noterade tappet på två procentenheter – en siffra som saknar tidigare motstycke – återhämtats till 50 procent.

– Överlag är Sverige ungefär lika entreprenöriellt som andra länder i studien.

Samtidigt placerar sig Sverige främst bland de nordiska länderna. Det är det lätt att få uppfattningen att Sverige har en stor andel höginnovativa produkter, men sanningen är att Sverige placerar sig någonstans i mitten även här, något som också är fallet vad gäller andelen företag som har internationell orientering.

Pontus Braunerhjelm 2
Slutligen noterade Braunerhjelm att det finns en nedgång i entreprenöriella attityder rörande de som säger sig vilja starta företag. 70 procent säger sig ha en bra idé att bygga företag kring men samtidigt är det få som tar steget. Endast 30 procent hävdar att de har kunskap att starta företag. För USA är dessa siffror i princip omvända.

 

Politiskt fokus på bättre förutsättningar för entreprenörer 

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP), var först att kommentera årets GEM-resultat. Först konstaterade han att GEM-lansering är lite som julafton för honom, delvis p g a att han ser sig själv som en potentiell entreprenör.

– Det är något som kännetecknar mitt parti, vi är mycket intresserade av att utveckla och skapa bättre förutsättningar för entreprenörskapet.

 

Per Bolund

Per Bolund

 

Bolund menade att den positiva trend, speciellt rörande snabbväxande företag, som märks i årets GEM delvis beror på ökad efterfrågan då den ekonomiska utvecklingen är god. Han ansåg dock att det finns mer att göra, bl a att öppna nya områden för RUT-tjänster och att se till att kapitalförsörjningen fungerar genom t ex det statliga riskkapitalet.

– Vi har också kommit med ett förslag om sänkt arbetsgivaravgift för företag som anställer sin första person.

Bolund ansåg även att ett snabbspår för immigranter som tidigare varit företagare bör skapas, så att de kan starta om sina tidigare företag i Sverige. Slutligen menade han att det är viktigt att skapa bättre förutsättningar för personaloptioner, där ligger en utredning ute på remiss just nu.

 

Osäkerhet inom välfärdssektorn

Efter Bolund fick Annie Lööf, partiledare (C), chansen att ge synpunkter på GEM-resultaten. Initialt kommenterade hon det faktum att det var den förra regeringen med (C) i spetsen som drev igenom RUT-avdraget, områden Bolund nu vill vidareutveckla.

Annie Lööf

Annie Lööf

 

– Just nu har vi en högkonjunktur, men vi ser att den mattas av. Då är det viktigt att näringspolitiken finns där med konkurrenskraftiga skatter och enkla regler, annars kommer entreprenörskapet att hämmas.

Lööf menade vidare att återhämtningen för kvinnors entreprenörskap var glädjande, områden där den tidigare regeringen öppnat upp nya sektorer för kvinnors företagande.

-Kvinnors entreprenörskap vänder uppåt, men från väldigt låga nivåer.

Osäkerheten inom välfärdssektorn och hur utvecklingen kommer att fortsätta där spelar in, menade Lööf. De 28 miljarder i skattehöjningar på jobb och företagande som regeringen föreslagit spelar in även de.

Lööf föreslog slutligen sänkt arbetsgivare avgift för alla som anställer sin första person, något som regeringen även föreslagit dock inte för aktiebolag. Att tredubbla RUT-avdraget och se till att det blir en rörligare hyresmarknad med friare hyressättning, skulle också hjälpa menade Lööf.  Det är även viktigt att ta utredningen om personaloptioner – och inte kasta den i papperskorgen som Braunerhjelm föreslagit i en debattartikel – utan att vidareutveckla den med Storbritannien som modell.

 

Fler stora företag bör satsa på start-ups

Sista kommentator var Rosie Linder, grundare Peppy Pals, som till att börja med berättade att hon brukar kallas den otippade entreprenören. Ofta tänker vi på en entreprenör som en 25-årig vit man från KTH, menade hon, men många andra är entreprenörer – från torghandlare till vårdgivare.

Rosie Linder

Rosie Linder

 

– Det är en stor risk att starta företag men Sverige är ändå ett fantastiskt land att starta företag i. Det finns så mycket hjälp att få.

Något som Linder saknar är stora företag som vågar satsa på start-ups. Hon menade att det kan vara svårt för ett företag, som hennes, som jobbar med att vårda barns emotionella intelligens att få gensvar från stora företag.

– Alla letar efter nästa Spotify.

Men många av de små företagen är också bra för tillväxten. Ingen kan veta vad ens företag kommer ha för omsättning om några år, se bara på Dropbox som var för högt värderat trots att det inte hade tillräckliga intäkter.

– Förebilder inom entreprenörskap är också viktigt. Tyvärr får jag aldrig inbjudningar från skolor för att prata med och motivera elever, sa Linder slutligen.

GEM Panel 1