Digitalisering, delning och gig-ekonomi kräver århundradets regelreform

I Almedalen den 4 juli arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket ett seminarium om digitalisering, delning och gig-ekonomi. Spelplanen förändras allt snabbare. Är företag rustade att möta teknik- och attitydskiften och ett ökat omvandlingstryck? För att möta utmaningarna efterfrågades bl a århundradets regelreform!

Se seminariet via webbutsändning 

Panel 2

Seminariets moderator Johanna Giorgi, hållbarhetsrådgivare Tillväxtverket, ställde inledningsvis frågan om vad politiken kan göra för att förbereda Sverige på den digitala omställningen och undrade hur mycket frågan diskuteras inom partierna och i Regeringskansliet. Maria Ferm, riksdagsledamot (MP), pekade på att en kartläggning av tjänsterna görs just nu och att framförallt delningsekonomin är en fråga för konsumentministern. Skillnaden från t ex gula sidorna är att det nu finns digitala plattformar vilket har medfört ett behov av att värdera vilket ansvar plattformarna har gentemot slutkund.

Emil Källström, riksdagsledamot (C), betonade problematiken i att den digitala ekonomin blir en del av den ”vanliga” ekonomin medan de som arbetar via digitala plattformar blir ofrivilliga svartarbetare.

Emil Källström

Emil Källström och Maria Ferm

– Så fort vi utför en tjänst ska den kunna beskattas, avsättning ska kunna göras till pensioner och socialförsäkringar på ett enkelt sätt. Det fungerar inte idag. Det är skamligt att vi som samhälle inte kan anpassa system och logiker för att fixa detta.

Allt fler blir del- eller heltidsföretagare men alla system är anpassade efter heltidsanställda. Vi måste komma på ett nytt system. Det kan bygga på exempelvis grundtrygghet från välfärdsstaten eller på något helt annat, menade Källström.

– Vi behöver se över regelverken men det får inte innebära minskad trygghet eller svartarbete, replikerade Ferm.

Maria Ferm

Maria Ferm

Pernilla Ramslöv, företagare som driver Nox Consulting, ett virtuellt konsultbolag som knutit 900 egenföretagande konsulter till sig.

– Vi kan inte förutse exakt hur näringslivet kommer att utvecklas men vi kommer att behöva mer flexibla arbetsformer, betonade Ramslöv.

Pernilla Ramslöv

Maria Ferm och Pernilla Ramslöv

Marie Wall, startupansvarig på Näringsdepartementet som har erfarenhet från startup-scenen både genom arbete inom startups, bland annat på Sendit som senare såldes till Microsoft, och som investerare på riskkapitalbolaget Speed Ventures, sedermera uppköpt av Ledstiernan.

– Jag fungerar som en nod mellan unga och innovativa företag och politiken på Näringsdepartementet och har ett brett mandat där jag är inblandad i många olika utredningar.

Marie Wall

Pernilla Ramslöv och Marie Wall

Darja Isaksson, företagare Hello Ziggy och regeringens innovationsråd, konstaterade att digitaliseringen för med sig stora möjligheter men det gäller att myndigheter och företag är transparenta. Det är viktigt att det är tydligt vilka villkor som gäller.

– Inom de nya ekonomiska formerna gäller det att vara snabb och träffsäker, något som statlig förvaltning inte är just nu.

Hon menade vidare att regelverket måste kunna anpassas lättare, samtidigt får staten inte gå in och ändra allt för mycket och ofta. Det skapar osäkerhet på marknaden.

Darja Isaksson

Marie Wall och Darja Isaksson

Anders Ekholm, vice vd Institutet för framtidsstudier, lyfte att potential och faktisk storlek på delningsekonomin inte bör förväxlas. Han ansåg också, likt Isaksson, att det tar allt för lång tid att byta regelverk.

– Minska antalet regler och skapa ett övergripande ramverk. Vi behöver århundradets regelreform!

Anders Ekholm

Darja Isaksson och Anders Ekholm

Ekholm ansåg att förändringstakten i ekonomin gör det otympligt att utreda och reglera. Det tar för lång tid. Reglerna blir dessutom ofta fel och hindrar företag, därför ansåg han att det är bättre att minska antalet regler.

Innan Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS, avslutade seminariet fick publiken ställa frågor. En sådan var inriktad på delningsekonomin och om hur kvalitet kan garanteras för kunder till företag som Airbnb.

– Att gömma sig bakom sitt varumärke är kanske mindre hederligt än att hyra ut sin bostad på nätet. Användarrecensioner och betygssystem fungerar i dessa fall ofta som säkerhet på ett sätt som ett varumärke inte gör, menade Isaksson.

Panelbild avslut

Pernilla Ramslöv, Marie Wall, Darja Isaksson, Anders Ekholm, Johan Eklund och Gunilla Nordlöf

Eklund lyfte avslutningsvis ytterligare en utmaning för delningsekonomin. Som effekt av ökad tillgänglighet kan efterfrågan öka, t ex på bilar, något som är tvärtemot det miljömässiga syfte som ofta hävdas – att minska antalet bilar.