Årets studentföretagare 2013

Fyra finalister fick chansen att pitcha sina företag när Årets studentföretagare 2013 korades av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket.

Joachim Ronneback Thomson, med sitt företag Live+ AB var först ut och gav en dragning av sitt agenturbolag vilket inkluderade ett e-handelnskoncept med en bred varumärkesportfölj. Där ingick bl a träningsredskapet TRX.  Han hade dessutom startat universitetsligan, en sportsatsning på universitetsnivå som visats sig vara lyckat. I affärskonceptet ligger också att hitta innovativa varumärken, likt Ipad-pennan, Adonit, och Livescribe Smart pennan.

Joachim Ronneback_webb

Joachim Ronneback Thomson

– Jag älskar varumärken och att arbeta med varumärken. Under mina resor och kanske specifikt till USA har jag hittat produkter som jag tror skulle passa den nordiska marknaden.

E-plattformen, inklusive campusstore.se ger företaget en snabb väg ut till marknaden, något som är en fördel i arbetet vid lansering av varumärken.

Live + AB, som varumärke betraktat är tätt kopplat till Joachim som person, då han är en person med driv och entusiasm. Fokus framöver är att både öka vinstmarginalerna och antalet medarbetare.

Mattias Kroon presenterade därefter sin idé Cook ’n Smile som har sin grund i Mattias personliga intresse för miljö, hälsa och träning. Utöver en receptsida som snart ska lanseras ligger företagets fokus på att kommunicera och inspirera till en bättre livsstil genom hälsosammare matlagning. Något de bl a tagit fasta på genom att skapa en matmässa i universitetsmiljö. Det unika i Cook ’n Smiles koncept är att alla recept innehåller en näringsberäkning samt en klimatberäkning. Krånglig och svår forskning ska förenklas för användarna.

Mattias Kroon_webb

Mattias Kroon

Kunderna är livsmedelsföretag som kommunicerar sina produkter genom recept. Genom att göra receptsidan interaktiv, med inbyggd delningsfunktion, hoppas grundaren att en större del av befolkningen ska kunna njuta av en hälsosammare livsstil tämligen snart.

– Det klimatsmarta omvandlingsverktyget bygger på forskning inom klimatdata, vilket inkluderar en kalkylator för varje måltids klimatpåverkan. Det verktyget äger vi, avslutade Mattias Kroon.

Olle Norberg, med sitt företag Creative Development, fortsatte sedan med en presentation om nyföretagande där han som konsult upplever sig fylla ett behov genom att vara drivande i att låta ungdomar utveckla bärkraftiga företagsidéer. Företaget har främst varit koncentrerat kring sommarjobb, men det finns möjligheter att utveckla konceptet till att stötta och inspirera arbetslösa ungdomar.

– Jag vill ha in mer av kreativitet och passion inom affärsutveckling, sade Olle Norberg.

Olle Norberg_webb

Olle Norberg

Genom att sälja in bl a workshops och kurser kan han nå ut till många ungdomar och även till personer på exempelvis kommuner, nyföretagarcentrum mm.  Kurserna tar upp praktiska marknadsföringstips, säljträning och liknande. En femdagars workshop kan ses som en kreativ skaparverkstad.

– Jag lär ut uppstartsprocessen. Idén är att göra mycket på kort tid och hela tiden tänka: vad går att göra med de resurser vi har.

Sist av finalisterna att presentera var Richard Bremer som berättade om sitt konsultföretag, Inntrion, vilken erbjuder anpassade lösningar för att kommersialisera forskningsprojekt.

– Vi kan ses som en innovationspartner med fokus på affärerna, sa Richard Bremer.

Han menade att processen från forskning till marknad sker i tre steg: verifieringsfasen, kommersialiseringsfasen och expansionsfasen samt att Inntrions tjänst ligger i verifieringsfasen, där de erbjuder praktisk vägledning.

Richard Bremer_webb

Richard Bremer

Detta inkluderar i nuläget exempelvis behovsanalys, matchning samt eventuellt en kapital-ansökan. Marknadsanalyser eller konkurrentanalyser finns också som tillval. Richard ser verifieringsfasen som en period där det behövs projektledning och koordinering för forskningsprojekt som vill nå ut.

– Det största värdet ligger i att kunna göra resan mot lönsamhet på ett effektivt sätt. Samhällsvärdet ligger i att mer forskning har potential att kommersialiseras. Inntrions främsta mål är att öka kvoten av svensk forskning som når ut till marknaden, avslutade Richard Bremer.

Vinnaren av Årets studentföretagare får representera Sverige i den globala tävlingen Global Student Entrepreneur Award (GSEA), i Washington DC i november. Anneli Sjögren, Tillväxtverket, tillsammans med Maria Adenfeldt, Entreprenörskapsforum, utannonserade sedan vinnaren Joachim Ronneback Thomson. Juryns motivering löd: ”För sann entreprenörsanda och värderingar som genomsyrar företaget och entreprenörskapet. Företaget drivs av en idéspruta, är byggt på många ben, har kommit en bit på väg och har goda framtidsutsikter”. Juryn framhävde vidare att det var tydligt att alla finalister hittat bra nischer och behov för vidare framgång och utveckling. Joachim å sin sida lovade att ge allt i USA.

prisutdelning

Maria Adenfelt, Anneli Sjögren, Joachim Ronneback Thomson, Richard Bremer och Mattias Kroon

 

tävlande

Joachim Ronneback Thomson, Richard Bremer, Mattias Kroon och Olle Norberg

Caroline Trege, VD Drivhuset, fick sedan avsluta förmiddagen, med en kortare summering av deras verksamhet. Entreprenören står i fokus. De avser att uppmuntra idéer av entreprenörer, samtidigt som de står nära akademin. Genom att sänka tröskeln mellan teori och praktik, är målet att fler entreprenörer skall kunna finna sin väg ut på marknaden. De verkar för att personer skall kunna få stöd för hur och på vilket sätt innovativa lösningar kan kopplas till marknaden och bli bärkraftiga. Tillväxtverket och Näringsdepartementet, samt regionala och lokala aktörer är den finansiella basen för Drivhuset.

Caroline Trege

Caroline Trege

 

Följ oss på: