Crowdfunding – tillväxtfrämjare eller finansieringsfluga?

Crowdfunding, ett sätt att fylla kapitalförsörjningsgapet för nya företag men också en möjlighet att säkra kompetensöverföringen. Ett nygammalt fenomen, gräsrotsfinansiering av ett stort antal finansiärer, sattes under luppen på Entreprenörskapsforums frukostseminarium den 16 oktober.

Robin Teigland

Små investeringar av stora massor främjar nyföretagandet
Först ut av de inbjudna talarna var Robin Teigland, docent Handelshögskolan i Stockholm:

–        Vi har haft crowdfunding som finansieringsform hur länge som helst. Den stora skillnaden idag är att små investeringar med lätthet kan göras av en stor mängd personer över internet.

Enligt Robin Teigland växte crowdfunding som fenomen med 600 procent under 2012, i USA motsvarar det ca 1,6 miljarder USD, i Europa 1 miljard USD och nu är även Afrika och fler kontinenter på gång mot en liknande utveckling.

Crowdfunding finns enligt Robin Teigland i olika former: som donation (ren gåva), belöning (du får en T-shirt), equitybaserad (du får en del av företaget) eller lånebaserad (du lånar ut pengar). De mest populära projekten att finansiera genom crowdfunding har hittills varit av social karaktär.

–          I Sverige har crowdfunding växt med 400 miljoner dollar sedan i maj i år. Ett exempel på kommersiell crowdfunding är Flippin’ Burgers som på kort tid nådde stor framgång.

Möjlighet att testa din företagsidé
Vanligtvis misslyckas 80-90 procent av alla företagsidéer. Crowdfunding gör att du kan testa din idé globalt och plötsligt ha tillgång till pengar från hela världen, säger Robin Teigland. Hon exemplifierar med flera företag som erbjuder 3D-scanning, proteser osv och tillägger att du även kan få hjälp att utveckla dina produkter.

I sin forskning analyserar Robin Teigland hur crowdfunding kan påverka institutioner. Det är förstås intressant för politiker att främja jobb och tillväxt. Crowdfunding ger lättare tillgång till marknader, sänker trösklarna för inträde och ökar den globala konkurrensen och kan på så sätt främja just detta.  Och som en följd av crowdfundings genomslag kan Robin Teigland observera att flera länder underlättar regelverk för att främja crowdfunding. Men många frågor står obesvarade. Hur deklarerar jag för en konkurs i Sydafrika? Hur säljer jag vidare min investering? Framöver blir det viktigt att beakta skattefrågor, investeringar över gränser och andrahandsmarknader för aktier. En annan fråga är också om riskkapitalisternas tid är förbi?

Se video av Robin Teiglands presentation

Crowdfunding – Robin Teigland, HHS from Entreprenörskapsforum on Vimeo.

Ta del av Robin Teiglands presentationsbilder >>


Finansiering genom onlineinvesteringar ersätter imploderat riskkapital
Johan Tysklind
, grundare av Crowdcube North, tog vid och berättade om möjligheten att få finansiering genom onlineinvesteringar. Han tog avstamp i exemplen frihetsgudinnan som 1884 hade 125 000 ”backare” och Stadshuset vars tak av kopparplattor har 3000 donatorers namn inpräntade.

Sedan Crowdcube startades i början av 2011 har över 60 företag fått sammanlagt 10 miljoner pund i finansiering, från tusentals olika investerare. Företaget riktar sig till entreprenörer som vill resa kapital genom finansieringsformen equity crowdfunding och investerare som vill främja nyföretagande i Sverige.

–        Riskkapitalet har imploderat i Sverige. Det är extremt svårt att få kapital som nystartat bolag. Det har även varit svårt för vanliga människor att investera i privata företag, nu gör vi det möjligt.

Johan Tysklind

Kompetensen är lika viktig som kapitalet
Crowdcube har 50 000 medlemmar och har finansierat 64 bolag varav nio stycken är inne på sin andra runda. Omkring 20 procent av entreprenörerna utgörs av startups, de resterande är i tillväxtfas. Och det handlar inte bara om pengar utan även om kompetensöverföring till företag.

–        Kompetensen är lika viktig som kapitalet, den ger tillgång till marknader och öppnar dörrar. Det vi erbjuder är en demokratisering av finansieringsprocessen.

Johan Tysklind berättar att entreprenörerna på Crowdcube inledningsvis inriktat sig på detaljhandel, mat och dryck och konsulting. Men när en kritisk massa bland investerarna uppnåtts har även sektorer som medtech och life science blivit populära.

Det handlar om ett billigt sätt att hitta kapital och snittinvesteringen ligger på ca 1,7 miljoner kronor. Återkopplingen sker också snabbt, ett investeringsförslag ligger ute i 90 dagar. Det har på så sätt blivit enklare för de tre F:en: friends, fools and family att ge stöd, samtidigt som investerarna kan bygga en portfölj och entreprenörerna kan öppna sig mot helt nya marknader, avslutade Johan Tysklind.

Se video av Johan Tysklinds presentation

Crowdfunding – Johan Tysklind, Crowdcube from Entreprenörskapsforum on Vimeo.

 

Ambassadörer och en bekräftad marknad största vinsten
Medgrundaren av det crowdfundfinansierade företaget Trax, Tobias Stenberg, berättade om sina erfarenheter. Trax tillverkar världens minsta GPS-spårare för barn och husdjur och har fått stor uppmärksamhet genom crowdfunding-nätverket. Produkten lanseras inom några veckor och intresset är stort men vägen dit har inte varit självklar.

–  Vi gjorde alla fel! Vi förstod inte att det största värdet som vårt företag kunde få genom crowdfunding var ambassadörer, PR och en marknadstestad produkt. Vi lade för stort fokus på pengarna, som i slutändan är det minsta värdet crowdfunding har gett oss.

Tobias Stenberg

Tobias Stenberg menar att det har varit en viktig läroprocess. Det är klokt att tänka till innan produkten eller tjänsten läggs ut för crowdfunding. Först och främst, de som investerar kräver motprestationer och återkoppling, detta är väldigt tidskrävande. För det andra får ett projekt bara en chans. Om det refuseras av marknaden är det osannolikt att någon annan vill investera i idén. Slutligen är konkurrensen väldigt hård och det är svårt att nå ut, därför är det bättre att sätta ett lägre mål, fråga efter mindre pengar och sen överträffa förväntade resultat.

–     Jag rekommenderar att lägga 80 procent av fokus på din crowd och 20 procent på din produkt. Vi gjorde tvärtom.

Drömmar vinner över planer
Tobias Stenberg pekade även på vikten av att välja rätt plattform för en produkt eller tjänst. Undersök de olika crowdfundingplattformarnas styrkor och svagheter, fundera över om din marknad är global eller lokal och vilken typ av verksamhet du vill bedriva. Dessutom, avslutade Tobias Stenberg, en dröm vinner över en plan. Glöm inte att tala till hjärtat och kom ihåg:

–  Den stora kraften ligger i din crowd!

Se video av Tobias Stenbergs presentation

Crowdfunding – Tobias Stenberg from Entreprenörskapsforum on Vimeo.

 

Ta bort hinder för att underlätta företagande
Marita Ljung, statssekreterare på Näringsdepartementet hos Annie Lööf, var inbjuden för att kommentera crowdfundingfenomenet. Hon berättade att hon främst var på plats för att lyssna och lära.

– Vi ser att crowdfunding är en växande trend som kan kopplas till bl a globalisering och teknikutveckling. Det är väldigt spännande.

Marita Ljung

Marita Ljung menar att det inte är politikers roll att lägga sig i affärer utan främst se till att det inte finns hinder för företagande. T ex jobbar regeringen med att se över lagstiftning och skatter. Ett problem för crowdfunding som Marita Ljung ser handlar om skatter eftersom att skatter inte är globala. Däremot tror hon att investeraravdraget, som nu drivs igenom, kommer att underlätta för den här typen av finansiering.

 

Ökad öppenhet och internationella möjligheter, för alla
I den avslutande diskussionen hade panelen ett par medskick till Marita Ljung. Bl a föreslogs att 3:12-reglerna ska ses över, i dagsläget straffar de snarare än uppmuntrar företagare, tyckte Tobias Stenberg. Robin Teigland framhöll att det är viktigt att lära från andra länder, jobba mer internationellt och se över hur vi kan öppna upp för svenska entreprenörer att t ex erhålla finansiering från utlandet. Johan Tysklind påpekade att många svenska företag idag överväger att etablera sig i Storbritannien pga de svenska reglerna, de bör ses över.

Robin Teigland och Pontus Braunerhjelm

En annan fråga rörde effekten av finanskrisen och Robin Teigland menar att den hade stor påverkan på crowdfunding-marknadens framväxt. Krisen gjorde att tillgången på bank- och riskkapital minskade och detta blev en stor drivkraft för crowdfunding.

Frågor från publiken berörde bl a säkerhet och värderingar för investerare, attityder från banker och den svenska givarkulturen. Dessutom uppmärksammade en åhörare kärnan av crowdfundingfenomenet, att vanliga människor, vem som helst med en internetuppkoppling, nu kan investera i spännande projekt varsomhelst i världen. Avslutningsvis konstaterade moderator Pontus Braunerhjelm att crowdfunding är väldigt intressant ur flera vinklar: marknadsföringsaspekter, born global-företagande, ökad öppenhet mm.

– Många strukturella processer är igång som ska bli spännande att följa.

Pontus Braunerhjelm, Tobias Stenberg och Marita Ljung

Se video av Marita Ljungs anförande och paneldiskussionen

Crowdfunding – Marita Ljung, näringsdepartementet och paneldiskussion from Entreprenörskapsforum on Vimeo.

Följ oss på: