Efter konkursen

Enligt UC har 563 företag gått i konkurs under mars månad. Känslan av personligt misslyckande och företagskonkurs går ofta hand i hand, men det går att lära av en konkursprocess. Den 24 april diskuterades entreprenöriella erfarenheter, misslyckanden och lärande på ett seminarium arrangerat av Ungt forskarforum.

Seminariet inleddes av moderatorn Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, som presenterade Ungt forskarforums verksamhet närmare för att sedan lämna över ordet till Anna Jenkins, ekon dr vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Anna Jenkins presenterade slutsatserna från sin avhandling, “After Firm Failure: Emotions, learning and re-entry”, som hon lade fram i november 2012. Avhandlingen bygger på nästan trehundra intervjuer med företagsledare i både små och stora företag som gått igenom en konkurs.

Anna Jenkins och Johanna Palmberg2

Anna Jenkins och Johanna Palmberg

–        I medierna beskrivs bara entreprenöriella hjältar. Om en företagare haft problem framhävs alltid hur lyckosamma de är idag. Ett misslyckande tycks endast bero på att du inte ansträngt dig tillräckligt mycket.

Anna Jenkins fokuserar på hur företagare drar lärdom, reagerar känslomässigt och återhämtar sig från de emotionella och ekonomiska kostnaderna av en konkurs. För vissa innebär konkursen en kris som det är svårt att återhämta sig från – det gäller särskilt när den innebär ett förlorat självförtroende.

–        Den som kan separera mellan företaget och sig själv mår bättre efter en konkurs och har lättare att gå vidare. Det är även enklare för dem som drivit andra företag som det gått bra för. Konkursen upplevs då mer som otur än ett personligt misslyckande.

Enligt Anna Jenkins kan en konkurs leda till lärdomar, som i sin tur kan bli en språngbräda till framtida framgångar. 40 procent av företagarna har också återvänt till företagande inom två år efter konkursen.

Global Entrepreneurship Monitor visar att svenskar ser stora möjligheter att starta företag men avstår pga att de är rädda för att misslyckas. Upplevelsen av en konkurs har därför betydelse för hur andra individer väljer att bli företagare. Om en konkurs innebär en skuldbeläggning för individen kan det få konsekvenser på makronivå, avslutar Anna Jenkins.

Därefter var det dags för Diamanto Politis, ekon dr Lunds universitet, att berätta om sina studier om hur man drar lärdomar från entreprenöriella misslyckanden för att kunna utveckla sin förmåga att upptäcka och exploatera affärsmöjligheter.

Diamanto Politis

Diamanto Politis

–        Det är många som säger ”utan mitt misslyckande hade jag inte stått här idag”. Men det är förstås individuellt om man upplever ett misslyckande som en tillgång eller belastning.

Ett misslyckande kan vara en värdefull källa till lärande när erfarenheten bearbetas på ett systematiskt sätt som hjälper en att gå vidare. Är då detta något vi kan forma, frågade Diamanto Politis retoriskt, och hänvisade till studieresultat från svenska nyföretagare. De som lagt ned företag pga dåliga ekonomiska prestationer, hade en entreprenöriell erfarenhet sedan tidigare eller en entreprenörskapsutbildning utvecklar ett mer positivt förhållningssätt till misslyckanden.

–        Utbildning kan spela en viktig roll samtidigt som det är viktigt att vi undviker en stigmatisering kring misslyckande.

Diamanto Politis hävdade att den entreprenörskapsutbildning som kan ge positiv effekt innehåller kreativa moment i form av ”trial and error” samt möjligheter att reflektera över händelser som sker oförväntat.

Vad gör då staten på området? Wilhelm von Seth, enhetschef Tillväxtverket, berättade om de fyra rekommendationer som EU-kommissionen levererat från projektet ”En andra chans för entreprenörer”. Wilhelm von Seth lyfte fram förebyggande, över tid hamnar många företag i finansiella problem, även Ericsson, ABB och SAS. Men ju förr ett företag söker hjälp och rådgivning desto bättre.

Wilhelm von Seth

Wilhelm von Seth

–        Det anses skumt att gå i konkurs men det är viktigt att ge en andra chans och att skilja på normala misslyckanden och rena bedrägligheter.

 

Sedan 2011 ska det vara det ”lättare” för företagare att erhålla skuldsanering. Men trots att ca 7 000 företag går i konkurs varje år var det bara 111 företagare som begärde och 18 som fick skuldsanering under 2012. Detta bör göras ännu lättare, menade Wilhelm von Seth.

På listan över EU:s rekommendationer fanns också möjliggörande av frivilliga överenskommelser samt att uppgörelser i och utanför domstol ska göras på ett tillförlitligt, enkelt och kostnadseffektivt sätt. Konkurser är inte kostnadseffektiva utan slukar alla tillgängliga resurser. Specialiserade domare och förenklade förfaranden för små företag lyftes också fram på önskelistan. Vad gör då Tillväxtverket? Enligt Wilhelm von Seth bidrar man till finansieringen av en rådgivningstjänst, Företagakuten, som kombineras med den informationssajt som Tillväxtverket har tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket www.verksamt.se.

Därefter var det dags för Anders Andersson, Driva Eget, att ge sina kommentarer. Han kände sig träffad av Anna Jenkins beskrivning av mediebilden av konkurser och menade att han kände sig stolt över det.

Anders Andersson

Anders Andersson

–          Visst kanske vi överdriver att det går bra att komma igen men det är viktigt att ge företagarna råg i ryggen.

Han hänvisade till Draknästets riskkapitalist Mats Gabrielsson som fått frågan om vilka företagare han skulle satsa på. Hans svar var de slokörade, som gått i konkurs, de lyssnar jag mest på. Det finns inget som är så viktigt som att lära av sina misstag.

Anders Andersson menade att det förstås inte är bra att gå i konkurs eftersom det är kostsamt för alla parter. Därför ansåg han att företagsrekonstruktioner kunde vara en bra idé. Reglerna för betalningsanmärkningar tyckte han också borde ses över samt borde en förenklad konkursprocess gälla för mindre företag:

–          Det är inte klokt att samma regler gäller för IKEA som för små företag.

Avslutningsvis framhävde Anders Andersson att det inte är så svårt att starta företag som man kan tro. Det gäller att lära av sina misstag och gå vidare. Samtidigt är det entreprenören som brinner för sin idé som det går bra för. Arbetsförmedlingens satsning på starta-eget-bidrag trodde han därmed inte på.

Panel

Johanna Palmberg, Anna Jenkins, Wilhelm von Seth, Anders Andersson och Diamanto Politis