Entreprenörskap – en metod som går att lära sig!

Den 17 oktober höll professor Saras D Sarasvathy, University of Virginia, årets Swedish Schumpeter Lecture. Hon är mest känd för att ha utvecklat ”effectuation” som handlar om hur entreprenörer fattar beslut och använder sina resurser. Använd dina förutsättningar på bästa sätt, var öppen för andras idéer och se entreprenörskap som en metod, var några av rekommendationerna. 

saras-sarasvathy-2

Innan Sarasvathys föreläsning gav Johan Eklund, professor och vd Entreprenörskapsforum, en kort introduktion. Han noterade att att Sarasvathy sagt i en TED-föreläsning att vi lever i en värld som skapats av entreprenörer som har liten aning om varför de blev framgångsrika. Att förtydliga detta fenomen är ett av Sarasvathys viktigaste forskningsbidrag – effectuation.

Schumpeter Johan EklundJohan Eklund

– Hur kontrollerar du en framtid du inte kan förutsäga, inledde Sarasvathy.

Framtiden är oförutsägbar men människor vill ha kontroll. De flesta menar att entreprenörer antingen är visionärer eller risktagare, och att det är därför de har lyckats. Sarasvathy berättade även om de fyra grunderna i Effectuation. Den första punkten är att arbeta med det som finns inom din kontroll.

– Effectuation gör inga antaganden om entreprenörers personlighetsdrag, ambitioner, tillgång till resurser eller miljö.

Istället handlar effectuation om att matcha din personlighet med den satsning du bör göra för att bli en framgångsrik entreprenör.  Men, det viktigaste är den andra grunden – att få intresserade partners genom självselektion d v s att samla frivilliga åtaganden från olika intressenter. Detta ger företagarna nya medel och resurser.

– Fråga människor hur de kan förbättra och bidra till din idé!

schumpeter lecture saras sarasvathySaras Sarasvathy

Den tredje punkten är idén om att innovation är ständig omvandling, snarare än nya kombinationer. I många fall kan tillverkarna ändra sina produktionslinjer för att kunna rymma liknande, nyutvecklade, produkter.

– Entreprenörskap är en metod snarare än en gåta, fortsatte Sarasvathy när hon lade fram sin fjärde punkt.

När vi talar om vetenskap vet vi att det är en metod vem som helst kan tillämpa och använda. Entreprenörskap är en metod som går att lära sig, precis som den vetenskapliga metoden. Sarasvathy avslutade med att peka att en hel del pengar spenderas missriktat på att jaga de mest framgångsrika företagen. Hon menade att ökade resurser för entreprenörskap måste spenderas brett, på samma sätt som med utbildning – där en bred satsning får fram de bästa.

 

Framgång i en ökänt svår bransch

Först ut att kommentera var Cecilia Bergh, vd och grundare Mando Group. Hon har framgångsrikt byggt upp sin verksamhet Mando, ett företag som behandlar ätstörningar, inom den ökänt svåra life science-sektorn. Bergh har en bakgrund som forskare och i denna kapacitet hittade hon en framgångsrik behandling för ätstörningar, något som tidigare saknats.

Schumpeter Lecture cecilia berghCecilia Bergh

– Jag förväntade mig att mina resultat skulle medföra omedelbar förändring, men inget hände. Jag blev själv tvungen att starta företag för att ge effektiv behandling.

Bergh ser medicin som en oerhört förändringsovänlig sektor där nya effektiva behandlingar ofta trängs tillbaka till förmån för äldre, etablerade behandlingsmetoder. Detta är oerhört problematiskt, och dyrt, för entreprenörer och innovatörer inom sektorn.

– Det är ingen fri marknad! I brist på en behövs åtminstone en bättre process för upphandling, avslutade Bergh.

Gräv där du står!

Det är precis så det funkar, menade Magnus Henrekson, professor och vd IFN och föreläsningens andra kommentator, det är avgörande för entreprenöriell framgång att gräva där du står. Han pekade dock på att det finns stora institutionella hinder och höga kostnader för personliga möten som står i vägen för den processen. Detta hämmar framförallt mindre, mer kostnadskänsliga, aktörer.

Schumpeter Lecture magnus henreksonMagnus Henrekson

– Vi ser en stor komplexitet i företagande och detta hanterar stora spelare mycket bättre än små.

Henrekson såg även ett problem med motivationen hos nya entreprenörer. De är mest  intresserade av att bli rika men andra motiv behövs. Gör det du är bra på riktigt väl så följer rikedom och kändisskap möjligen som en sidoeffekt. Enligt Henrekson är Sverige även drabbat av en ”likhetstyranni”, alltså att allt måste vara lika för alla överallt. Detta hämmar innovation.

– Vi har t o m journalister som fungerar som en slags rättvisepolis. Varför då ens försöka innovera. Detta är ett problem vi måste komma tillrätta med, sa Henrekson.

 

Interagera med företag och experimentera mer i skolan

Avslutningsvis lyfte Sarasvathy vikten av experimenterade med idéer i skolan och att hitta former för interaktion med näringslivet som fungerar tillsammans med undervisning. Utveckla entreprenörskap med en mer vetenskaplig metod! Dessutom betonade hon vikten av att bibehålla en öppenhet i företagandets första faser, vägen till framgång är oförutsägbar.

Saras Sarasvathy, Magnus Henrekson, Cecilia Bergh och Johan EklundSaras Sarasvathy, Magnus Henrekson, Cecilia Bergh och Johan Eklund

– Prata med vemsomhelst varsomhelst; du vet aldrig vem som tar med sig vad till din verksamhet. Med denna metod hittar rätt personer själva sin väg till företaget och du ökar möjligheterna för vad du kan åstadkomma.

sarasvathy-och-eklundSaras Sarasvathy och Johan Eklund

Följ oss på: