Entreprenörskap för den globala skolan

I regeringens strategi för entreprenörskap i skolan är ambitionen att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet. Men hur ska entreprenörskap få genomslag på alla Sveriges skolor? Och hur kan vi ge våra barn och ungdomar bättre förutsättningar för att ta sig an framtidens utmaningar och globala arbetsliv. På Entreprenörskapsforums (f d FSFs) och Stockholms stads gemensamma seminarium på Wisby Strand Congress & Event den 29 juni diskuterades forskning, politik och praktik vad gäller entreprenörskap i skolan.

Lite entreprenöriellt tänkande i en kommunal organisation kan medföra kreativa initiativ som ger globala erfarenheter. Vi ledare har ett stort uppdrag att öppna både fönster och dörrar för nya samarbeten och projekt, sa Lennart Kågestam, rektor, Södra Latin och projektledare, Next China och Next India.

Vi är mitt i en spännande förändring där entreprenörskap i skolan håller på att bli en utbildningspolitisk fråga. I och med regeringens nya strategi på området ges nya möjligheter på nationell nivå. Men vi får inte glömma att stötta de lyckosamma projekt på regional och lokal nivå som redan finns och har utvecklats under flera år, t.ex. i Skaraborg, hävdade Carina Holmgren, doktorand, Entreprenörskapsforum (f d FSF).

Rektorer och lärare är två nyckelkategorier i processen att genomföra entreprenörskap i skolan. Är rektorn med på spåret är halva jobbet gjort. Sedan gäller det att få lärarna att systematiskt arbeta för att få in kreativitet i det dagliga arbetet, sa Amelie von Zweigbergk, statssekreterare, Utbildningsdepartementet.

Regeringens strategi för entreprenörskap i skolan är tänkt som en ram som ger fritt spelrum för regionala strukturer att arbeta in mer av ta-sig-för-samhet i utbildningen. Vi behöver stimulera egenskaper hos enskilda individer, utöver IQ och EQ behövs SQ, en skills (egenskaper) quota, menade Sofia Larsen, riksdagsledamot (C) och Utbildningsutskottets ordförande.

I paneldiskussionen lyftes frågan om hur entreprenörskap i skolan ska implementeras. Politikersvaret var att alla kommer inte kunna bli företagare men tanken är att alla elever ska få större möjligheter att tänka fritt och ta eget ansvar.