Entreprenörskapsveckan 2012 – dokument

Entreprenörskapsveckan 2012, turné med professor Kathleen Eisenhardt, 2012 års mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research.

Circle, Lunds universitet 14 juni 2012
Entreprenörskapsveckan startade med frukostseminarium på Lunds av universitet. Entreprenörskapsforums vice VD Ulrika Stuart Hamilton introducerade årets pristagare. Professorerna Åsa Lindholm Dahlstrand och Martin Andersson, båda vid Circle, var värdar när  Professor Kathleen Eisenhardt höll en akademisk föreläsning för ett trettiotal morgonpigga forskare som ställde nyfikna frågor efter hennes genomgång av ett paper om Inter-organizational ties. Modellen som professor Eisenhardt redogjorde för var baserad på ett antal kaliforniska företag i IT-branschen och hur olika strategier för att knyta kompetens, kunder och kapital till företagen fungerade.


Publiken i Lund.

 

Jönköping International Business School 14 juni 2012
Kathleen Eisenhardts besök vid Internationella handelshögskolan i Jönköping inleddes med fika med kollegiet i ett rum med fantastisk utsikt över staden och Vättern och samspråk med forskare från JIBS bl a docenterna Ethel Brundin, Karin Hellerstedt och professor Leif Melin, den senare besökets värd.

Med närmare 100 inbjudna åhörare i aulan presenterade sedan porfessor Eisenhardt sin forskning om Top management teams, hur framgångsrika företag har flera personer med olika kompetenser i ledningen och hur strategiskt beslutsfattande fungerar i dessa företag.
–  The teams are bigger than you see and think! Even behind Mark Zuckerberg there are a number of more senior managers.
–  Success is about interaction of luck and market.
– If you are an entrepreneur, make sure you get a structure as fast as possible. Both “under structure” and “over structure” are bad for performance, but understructure is worst.
– Humour plays an important role in leadership – having fun is important.
– The most difficult thing to learn about a stock portfolio is learning to sell, not to buy.

För att bara nämna några av de tänkvärda one liners  som publiken fick ta del av .


I Jönköping, från vänster: Mattias Nordqvist, professor JIBS, Leif Melin, professor JIBS, Kathleen Eisenhardt, Ethel Brundin, docent JIBS, och Karin Hellerstedt, docent JIBS.

 

Örebro universitet 15 juni 2012

I Örebro var en av Entreprenörskapsforums grundare, professor Claes Hultman, värd för Kathleen Eisenhardts besök på universitetet,  där hon föreläste för studenter.


På Örebro universitet, från vänster: Claes Hultman, professor Örebro universitet, Kathleen Eisenhardt, Sven Helin, prefekt och docent i företagsekonomi, och Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum.

Institutet för Näringslivsforskning, Stockholm 15 juni 2012

I Stockholm inleddes besöket med en akademisk föreläsning hos Institutet för Näringslivsforskning, en av organisationerna bakom Global Award for Entrepreneurship Research. Värd för mötet av professor Magnus Henrekson.

Näringsdepartementet 16 juni
Professor Eisenhardts turné under e-veckan fullföljdes genom ett besök på Näringsdepartementet där politiskt sakkunniga, specialister och ledande tjänstemän deltog vid ett skräddarsytt seminarium.


Kathleen Eisenhard vid prisutdelninge på Grand Hotel i Stockholm.

Annars:
vid prisutdelningen medverkade Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren, serieentreprenören Hjalmar Winblad, regeringens särskilda samordnare Lars Leijonborg, Microsoft Sveriges VD Per Adolfsson i ett panelsamtal om Kunskap entreprenörskap och innovationskraft.