Etablerade stora och unga små – vinnande samarbete för svensk konkurrenskraft

Almedalsmåndagen den 4 juli inleddes med Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets samarrangerade seminarium om symbiosen mellan stora och små företag. Ett näringsliv i förändring öppnar upp för nya affärsmodeller och innovationer vilket påverkar både etablerade storföretag och unga små. Samarbete är både nödvändigt och självklart menade de medverkande. 

Se seminariet via webbutsändning 

Panel 1

Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS, ledde seminariet och berättade om sina respektive ingångar i frågan.

– Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft och vi alltid intresserade av att undersöka sambanden och dynamiken. Då kan vi få reda på hur vi kan hjälpa, sa Gunilla Nordlöf.

– Det finns en uppenbar symbios mellan de små företagen och de etablerade stora men i policydiskussion framställs de ofta i motsatsförhållande. Titta på hur dynamiken och symbiosen ser istället, sa Johan Eklund.

Johan Eklund och Gunilla Nordlöf

Johan Eklund och Gunilla Nordlöf

Martin Andersson, professor Blekinge Tekniska Högskola och Circle Lunds universitet, har länge forskat om innovationer och näringslivsdynamik. Han menar att det under lång tid har ställts fel frågor inom forskningen. Fokus har legat på motsatsförhållande mellan stora och små och först nu har forskningen öppnat upp för att titta på det viktiga samspelet.

Andersson pekade på fyra huvudsakliga roller som stora företag spelar i en dynamisk ekonomi. För det första är de effektiva plantskolor för nästa generations entreprenörer; för det andra fungerar de som inkubatorer för kunskapsintensiv arbetskraft; för det tredje har de en stark symbios med små och nya teknikbolag och för det fjärde är stora företag viktiga kunder till mindre bolag.

– Små företag blir ofta globala genom stora bolag. De ger tillgång till globala värdekedjor.

Martin Andersson

Martin Andersson

I Martin Andersons kartläggning av entreprenöriella system framträder en vanlig modell för högteknologiska branscher. Ett stort företag generar avknoppningar som står för mer radikala innovationer. När det sen blir dags att skala upp träder ofta större bolag in för att köpa upp, finansiera eller integrera verksamheten.

– Uppskalningen är ett problem för de mindre. Ofta blir uppköp den enda möjligheten till finansiering, avslutade Andersson.

Interaktionen mellan stora och små är jätteviktig för oss, inledde Anders Carlsson, divisionschef Electrification Products ABB. Eftersom att ABB jobbar med el, alltså något som kan vara farligt om det inte fungerar, är det avgörande med samarbete med alla som bygger och säkrar lösningar inom området.

– I princip har vi samarbete med alla inom branschen, antingen som kunder eller som partners.

Anders Carlsson

Anders Carlsson

Enligt Carlsson är partnerskap ett utmärkt sätt att skapa kompletta lösningar. Dessutom håller ABB alltid utkik efter möjliga uppköp för att komplettera sin kompetens.

– För oss är symbiosen fullständigt naturlig och helt central, avslutade Carlsson.

Företagaren Henrik Bergqvist, Pickit, är främst verksam i den digitala världen och gav en delvis annan bild. För honom handlar det mycket om att hitta win-win lösningar som de gjorde när de pitchade sin affärsidé till Microsoft – de ville tjäna pengar på deras kunder genom att erbjuda bildmaterial till Power Point-användare. Microsoft nappade, inte för att de kom med någon ny teknik utan för att de kunde erbjuda en vinst för båda parter och ett komplement till Microsofts existerande erbjudande. Bergqvist manade dock till försiktighet med sina idéer.

Henrik Bergqvist

Henrik Bergqvist

– Prata inte för mycket med branschen, då blir man nedtryckt. Lyssna inte för mycket på andra utan håll fast vid din vision om vad du vill skapa.

Slutligen pekade Bergqvist på vikten av att som investerare värdera teamet, snarare än en enskild affärsidé. Rätt personer är avgörande för att göra bra affärer och skapa värde, sa Bergqvist. I den digitala globala världen gäller det att ha både idéer och timing.

– Det är inte den som är störst utan den som är snabbast som vinner!

Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna som representerar 70 000 företag, instämde i bilden av en symbios mellan stora och små företag. Han menade att mycket av forskningen lyfter de högteknologiska företagen, men att den gäller även för foodtrucks och frisörer.

– Vi behöver fler företag som vågar växa och blir stora, det kräver riktade insatser för att hjälpa de små företagen på marginalen att växa och satsa.

Daniel Wiberg

Daniel Wiberg

Enligt Daniel Wiberg bör insatserna riktas mot just de små och de tillväxtcheckar som finns är bra. Det handlar inte om att ersätta kostnader utan att sänka marginalkostnaderna och hindren.

Sedan tycker jag att det finns en brist i systemet i och med den svenska ägarmodellen, att så många företag lämnar det svenska systemet genom att bli uppköpta av utländska aktörer, avslutade Daniel Wiberg.

Jennie Nilsson, ordförande näringsutskottet (S), såg en uppenbar brist i att för få företag vill växa och bli stora.

– Det upptar en hel del av vår tid, att grunna över och se till att myndigheter får tydliga incitament att bistå företagen i att skala upp. I den nya exportstrategin är direktiven anpassade för att passa små- och medelstora företag. Exportkrediter ska t ex både nå och gynna dessa.

Jennie Nilsson

Helena Lindahl och Jennie Nilsson

Det handlar om politikernas ledarskap, att vi inte får glömma de små företagen. Traditionellt har de stora haft större betydelse, men vi ser ett annat klimat idag. Born globals ställer nya krav på hur strukturerna ser ut. Enligt Jennie Nilsson har det därför gjorts ett omtag på riskkapitalet i Sverige med fokus på sådd- och utvecklingsfaserna. Men det finns mer att göra!

Helena Lindahl, riksdagsledamot (C), berättade att hon startade eget innan hon blev riksdagsledamot. Erfarenheten är att det både är kostsamt och enormt mycket administrativt jobb med papper att fylla i. Dessutom såg hon problem i att det är dyrt att anställa.

– Hur ska man kunna gå på export när det är för dyrt att komma igång på hemmamarknaden? Visst är det bra med tillväxtcheckar, men det vore bättre om det var billigare att starta och driva företag.

Helena Lindahl

Helena Lindahl och Jennie Nilsson

Det måste dessutom bli intressant att investera i Sverige. Då kan vi inte betala så höga företagsskatter som vi gör, det attraherar inte företag, sa Helena Lindahl.

Johan Eklund noterade att ingen av panelisterna ifrågasatt symbiosen mellan stora och små företag och frågade efter vad det ger för näringspolitiska implikationer.

Martin Andersson sa att den svenska marknaden är väldigt liten. Om du är entreprenör och ska skala upp utanför Sveriges gränser måste du därför teama upp med andra eller bygga en egen värdekedja vilket är kostsamt. Här måste vi ha en aktiv policy, t ex med tillgång till finansiellt kapital efter den s k dödens dal, tre till fem år efter företagsstart, sa han.

Jag håller inte med, sa Anders Carlsson, Sverige har en fin marknad. Om du ska lyckas med exporten måste du först lyckas på din hemmamarknad. Men om du verkar inom digitaliseringsbranschen måste du ut tidigt, replikerade Martin Andersson.

Henrik Bergqvist kontrade med att inte känna igen sig ett dyft: Sverige är för litet för oss, vi vill vara där våra kunder är. Vi har också ett jätteproblem med EU där vi måste hålla koll på momssatser i alla länder.

– Vi skjuter ettor och nollor genom cyberspace och vi lever inte i samma värld som traditionella företag. I USA får man misslyckas, där är det nästan lite kul. Det måste man få göra även här!

Daniel Wiberg kunde bekräfta exportsvårigheter, småföretaget Mörsjö Deli exporterar t ex till Norge som han beskrev som en mardrömsmarknad. Det marginella kostnadsbidraget kan därför vara avgörande. Men det bästa av alla världar är att entreprenörerna själva, liksom kompisar och anställda, kan investera i bolagen.

Panel 2

Martin Andersson, Henrik Bergqvist, Anders Carlsson, Daniel Wiberg, Helena Lindahl och Jennie Nilsson

Helena Lindholm sa att det redan går genom investeraravdraget som tyvärr inte är så känt. Hon efterfrågade också en dejt med Henrik Bergqvist för att diskutera det viktigaste politiker bör och kan göra för att främja företag med få anställda.

Henrik Bergqvist replikerade direkt att Sverige måste vara ett bra land för kompetens och resurser, sedan måste vi också ta itu med problemen kring uppskalning.

Jennie Nilsson kommenterade att politikens roll är att gå in där det finns uppenbara brister, det mesta bör ske av sig självt.

– För att stödja start up-scenen i Sverige ser jag två delar, den ena är riskvilligt kapital och bankgarantier och den andra är kompetensförsörjning.

Hon ansåg dock att det svårt att bygga kritisk massa för de hetaste och mest spännande branscherna. För det är Sverige för litet. Men det ska vara coolt att jobba i Sverige, expertskatten räcker inte, det är en akilleshäl, avslutade Jennie Nilsson.