Filantropi skapar välstånd

Inför ett fullsatt seminarium hälsade Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och professor vid KTH, alla välkomna och introducerade Filantropiskt forum. Syftet med Filantropiskt forum är att förbättra förutsättningarna och förståelsen för filantropi i Sverige.

– Filantropi är en, ofta förbisedd, pusselbit i ekonomisk tillväxt, berättade Pontus Braunerhjelm.

Zoltan Acs, professor vid George Mason University, USA, var inbjuden för att berätta om sin kommande bok The Philantropist Hero: Completing the Circle of Prosperity. Zoltan Acs tar sin utgångspunkt i ”den amerikanska modellen”. Varför fungerar den? Varför klarar den av att leverera välstånd? Och varför accepteras den år efter år?

Zoltan Acs menar att filantropi utgör en ”osynlig kraft för välstånd”. Amerikanerna ”uppfann” filantropin som ett slags motvikt mot klassamhället med ärvda privilegier, som amerikanerna ogillar. Den bottnar i den amerikanska traditionen av jämlikhet, som handlar om lika möjligheter, inte lika utfall. Men det kräver att förmögenheter ”återanvänds”, dvs. reduceras, så att det inte skapas hinder för nästa generation. Och just den funktionen fyller filantropin. Den förhindrar överföringen av stora förmögenheter och maktkoncentration från en generation till en annan samtidigt som den sprider välstånd och legitimerar ett mycket marknadsliberalt system.

– Filantropi är den privata sektorns sätt att skapa kollektiva nyttigheter, menar Zoltan Acs.

Zoltan Acs forskning intresserar sig för filantropen, dvs. själva individen, inte för fenomenet filantropi i sig (vad pengarna används till). Inte heller är han intresserad av rika personer som ärvt sina förmögenheter och som bedriver filantropi, utan är intresserad av entreprenörer som bedriver filantropi. De är ”hjältarna” i hans berättelse om Amerika.

Zoltan Acs

Förmögna personer som t.ex. Benjamin Franklin, Leland Stanford och John D. Rockefeller har genom sin filantropiska verksamhet lagt grunden till universitet (University of Pennsylvania, Stanford University, Chicago University, för att nämna några) och andra allmännyttiga institutioner därmed bidragit till att såväl förbättra samhället som att skapa legitimet för marknadsekonomin. Genom sina gärningar fullbordar de ”välståndets cirkel”: entreprenörskap och donationer till samhällsnyttiga ändamål, vilket driver utvecklingen framåt

I sin kommande bok tar Zoltan Acs upp The Giving Pledge, den filantropiska kampanj, initierad av supermiljardärerna Bill Gates och Warren Buffet, vars mål är att få amerikanska miljardärer att skänka bort minst hälften av förmögenheten.    Han ser The Giving Pledge som ett tydligt bevis på filantropins renässans efter en period av nedgång. Han har också studerat samtliga donationsutfästelser och finner tre gemensamma faktorer:

1. Undertecknarna vill inte ge pengarna till barnen eftersom det fördärvar karaktären.

2. De vill bidra till att hjälpa samhället.

3. De vill skapa möjligheter för andra.

Ett modernt exempel på den ”riktiga hjälten” är just Bill Gates, som lovat att skänka bort större delen av sin förmögenhet (och som redan skänkt bort en stor del) till välgörande ändamål. Zoltan Acs frågar sig vad som skulle hända om fler följde ”hjältarnas” exempel.

– Tänk om 200 stycken filantroper skapade 200 stycken Carnegie-Mellon universitet. Det skulle bidra till att rädda världen.

Bengt Ågerup, grundare av medicinteknikföretaget Q-Med som han sålde tidigare i år, numera verksam som investerare och filantrop, var inbjuden för att kommentera ämnet. I likhet med Zoltan Acs tror Bengt Ågerup inte på ärvda förmögenheter, eftersom det inte är säkert att nästa generation har de förutsättningar som krävs.

Bengt Ågerup

 

Bengt Ågerup menar att det är den enskilde individen (”humankapital”) som driver utvecklingen framåt och företagen som skapar samhällsnytta, t.ex. genom att ta fram produkter och tjänster som botar sjukdomar. Den verksamhet som Bengt Ågerup bedriver skiljer sig därför från den traditionella filantropin, och verksamheten kan närmast beskrivas som en blandning av filantropens och riskkapitalistens. Därför investerar han gärna i underfinansierade företag inom life science men han tror också på vikten av stödja grundläggande samhällsfunktioner.

– Jag tror på att stödja utbildning. Inte bara på att ge bort pengarna.

På en fråga från Ulrika Stuart Hamilton, vice vd för Entreprenörskapsforum, om det inte finns exempel på filantroper som fattat dåliga beslut menar Zoltan Acs att man måste lita på entreprenören/filantropen.

– Om entreprenören har lyckats skapa ett framgångsrikt företag, kan vi då inte lita på honom när han ger bort sina pengar?

Zoltan Acs och Bengt Ågerup