Förändrar 3D-printing världen?

En av de hetaste globala trenderna inom tillverkning – 3D-printing – var temat för ett teknikinriktat frukostseminarium i januari. 3D-printing eller additiv tillverkning är en revolutionerande ny teknik där produkter utvecklas digitalt och sedan tillverkas i skrivare utan krav på storskaliga fabriker eller serietillverkning. Men utvecklingen går inte tillräckligt fort tyckte några av kommentatorerna och efterfrågade statliga insatser på området.

3D verkstan

3DVerkstan visar hur 3D-printing kan gå till

Revolutionerande ny tillverkningsteknik
Maureen Kilkenny
, professor och Senior Fellow vid National Center for Food and Agricultural Policy, USA, och författare till rapporten 3D Printing Economic and Public Policy Implications startade sin presentation genom att visa en Youtubefilm om hur 3D-printing kommer att förändra världen.

Tillverkare använder 3D-utskrifter för att dra nytta av den minskade tidsåtgången till marknaden (rapid prototyping), sänkningar i produktionskostnad (minskat avfall och snabb reparation), minskade monteringskostnader (komplexa objekt kan tryckas monterade) och minskade lagerkostnader (objekt produceras på begäran). Dessutom går det att snabbt byta produktlinje utan kostnad samtidigt som 3D-printing är arbetskrafts- och materialsnålt, berättade Maureen Kilkenny och tillade att tekniken uppfanns 1984 och idag har sina främsta användare bland bil-och flygtillverkare samt protesleverantörer.

Maureen Kilkenny

Maureen Kilkenny

På områden där det finns marknadsmisslyckanden såg Maureen Kilkenny utrymme för offentliga insatser. För 3D-printing skulle det vara aktuellt för forskning och utveckling, utbildning samt stöd för att underlätta ett bredare genomslag av den nya tekniken. I Singapore lägger t ex regeringen 500 miljoner dollar på att bygga upp ett ekosystem för 3D-printingindustrin i landet, avslutade Maureen Kilkenny.

Ta del av Maureen Kilkennys presentationsbilder »

Företag printade för 15 år sedan – idag är det nytt för konsumenter
Marie Alpman
, reporter på Ny Teknik, berättade att hon under 15 år följt den spännande utvecklingen med först rapid prototyping, sedan friformsframställning och numera additiv tillverkning eller 3D-printing. Hon menade att det finns en hajpcykel för varje ny teknologi och att det inledningsvis alltid pratas om att det här kommer revolutionera världen.

–        Stora företag 3D-printade prototyper för 10-15 år sedan, idag är det här nytt för konsumenter.

Att tekniken kommer att förändra, det står klart enligt Marie Alpman, men det kommer inte att ske så fort och det kommer inte heller att förändra så mycket.

Erik Borälv, Vinnova och Marie Alpman, NyTeknik

Erik Borälv, Vinnova och Marie Alpman, Ny Teknik

Utvecklingen går inte tillräckligt fort
Erik Borälv
, ansvarig för programmet Öppen innovation på Vinnova, utgick i sin kommentar från den egna myndighetens verksamhet och mål och såg möjligheten att stödja ett system för innovation på området. Ett offentligt stöd till 3D-printing-området skulle vara passande eftersom utvecklingen inte går tillräckligt fort.

–          Att det bara finns ett Makerspace i Sverige är inte tillräckligt.

Det är också ett skäl till att Vinnova har uppdragit Umeå universitet att ta fram en nationell agenda för 3D-teknik och digital direkttillverkning.

Billigare att tillverka komplexa produkter
Ralf Carlström
, chef Höganäs Digital Metal, berättade att som världens största metallpulvertillverkare så finns Höganäs produkter i de flesta av världens bilar. Men för att inte vara för beroende av bilindustrin tittar företaget närmare på andra industrier. Bland annat fokuserar företaget numera på tillverkning och försäljning av 3D-tillverkade produkter i metall. Ralf Carlström såg stora fördelar i att tillverkningskostnaderna inte är beroende av volym och att tekniken innebär att det är billigare att tillverka komplexa produkter än det är med vanlig tillverkning. Saker kommer att förändras – frågan är bara hur mycket, avslutade Carlström.

Ralf Carlström och Evald Ottosson

Ralf Carlström, Höganäs och Evald Ottosson, Protech

Sverige på efterkälken trots att vi varit föregångare
Evald Ottosson
, grundare Protech, en av Nordens största leverantörer av 3D-skrivare och verksamma sedan 1993, var kritisk till att Sverige hamnat på efterkälken när det gäller 3D-teknik trots att vi i slutet på 90-talet var föregångare. Han hänvisade till att Barack Obama i sitt tal om tillståndet i nationen (State of the Union 2014) explicit tog upp 3D-printing och amerikanska satsningar på tekniken. Evald Ottosson lyfte även exempel från världsledande tyska Universität Paderborn och Storbritanniens satsning om sju miljoner pund till FoU på 3D-printingområdet. Detta är att jämföra med Vinnovas halva miljon kronor till ett projekt om 3D-printing kopplat till svensk industri och forskning. Evald Ottosson avslutade med att smyglansera att han i dagarna startar en industrigrupp på området, bl a tillsammans med Höganäs Digital Metal, för att gemensamt försöka främja området.

3D-printing återindustrialiserar inte väst
I den efterföljande diskussionen togs effekter av 3D-printing upp, där en återindustrialisering av västvärlden avskrevs. Dessutom diskuterades de småskaliga möjligheterna med 3D-printing som lämpar sig särskilt bra för småskalig produktion gärna i regionala miljöer. Utöver det framfördes en önskan om att sprida teknologin till skolorna liksom en förhoppning om att den 3D-teknik vi har idag faktiskt används. Sprid nyheten och använd tekniken fick därmed bli seminariets slutord.

Panel webb

Följ oss på: