Forskning och innovation som svar på krisen: Vad gör andra länder?

Sverige måste tillhöra världstoppen i forskning. Den vetenskapliga skickligheten är avgörande för vår levnadsstandard. Men landets position som ledande forskningsnation är hotad. Inte bara av den globala lågkonjunkturen, som drabbat vår exportberoende ekonomi hårt, utan även av att allt fler länder inser betydelsen av att ligga i topp i fråga om kunskap. På Entreprenörskapsforums (f d FSFs) och VINNOVAs seminarium i Almedalen den 29 juni diskuterades hur krisen slår mot satsningar på forskning och utveckling och innovationer.

Pontus Braunerhjelm, VD, Entreprenörskapsforum (f d FSF) och professor KTH, hävdade att ytterst få svenska forskare har fått praktisk hjälp från universiteten att kommersialisera sina forskningsresultat.

Investeringar i FoU och innovationer faller alltid under ekonomiska nedgångar, sa Gernot Hutschenreiter, länderanalytiker, Science and Policy Division, OECD.

Charles Wessner, chef, Technology och innovation, The National Academies of Sciences, varnade för att hamna i “The Valley of Death”, dvs. alla fallgropar man riskerar att hamna i på vägen mellan investeringar i FoU och innovationer som leder till nya företag.

År 2010 planerar Kina att satsa två procent av BNP på FoU. Därmed passerar man genomsnittet för EU, sa Sylvia Schwaag Serger, chef, Internationella avdelningen, VINNOVA.

Regeringen genomför just nu en stor forskningssatsning med ett ökat anslag på fem miljarder. Dessutom investerar vi i en ny lärlings- och yrkesutbildning för att få ut ungdomar i arbete så snabbt som möjligt. Samtidigt har krisen den positiva effekten att den föder kreativa tankar. Det är i motvind draken flyger, sa Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister.

Ulrika Stuart Hamilton, vice VD, Entreprenörskapsforum (f d FSF) modererade övningen och frågade panelen vilka insatser som krävs för att Sverige ska stå sig starkt bortom den ekonomiska krisen.

Vi måste inse att – efter krisen – kommer det aldrig mer bli som det har varit. Det är dags att helt prestigelöst bygga nya strukturer för samverkan och samarbete. Det kommer att gynna företagandet, sa Kristina Alsér, landshövding, Kronobergs län och företagare.

För att vi ska ta oss ur krisen behöver vi sätta fokus på affärsmannaskapet och se till att innovationer används och kommersialiseras, menade Signhild Arnegård Hansen, ordf. Svenskt Näringsliv.

Det är viktigt att satsa långsiktigt och lägga stora utbildningssatsningar nu. Men det är också väsentligt att ta hand om de ungdomar som lämnar skolan. Vad gäller forskning så förespråkar jag behovsmotiverade satsningar som ser till näringslivets behov, menade Marie Granlund, riksdagsledamot (S) och vice ordf, Utbildningsutskottet.

Att föra samman forskning och innovation ger en win-win-situation Vi måste skapa mötesplatser för det privata näringslivet och forskare att mötas, hävdade Lena Gustafsson, t f GD, VINNOVA.