Hur behåller vi en digital konkurrens i världsklass?

Förbättrad infrastruktur, flexibla regelverk och innovatörer och entreprenörer behövs för att tillvara digitaliseringens möjligheter och behålla en svensk konkurrenskraft i världsklass. Sverige har stora fördelar i den digitala ekonomin, hur behåller vi försprånget? Detta diskuterades vid Entreprenörskapsforum och Tillväxtverkets andra Almedalsseminarium den 29 juni 2015.

Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, hälsade välkomna och lämnade över till dagens moderator Johanna Essemyr Pauldin, Tillväxtverket, som introducerade panelen och lämnade över ordet till Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank och en av författarna till rapporten Sharing Economy – Embracing Change with Caution, som fick inleda med sina tankar kring digitaliseringens utmaningar och den framväxande delningsekonomin.

Johanna Pauldin

Johanna Pauldin

Anna Felländer pekade på hur den pågående krisen i Grekland och krishanteringen i ekonomin i stort för närvarande skuggar den underliggande trenden – digitaliseringen och den ökande betydelsen av den högkvalitativa tjänstesektorn. Hon ser en enorm produktivitetspotential i och med digitaliseringen, framförallt i form av tidsoptimering.

– De flesta sektorer kommer att involveras, arbetsmarknaden förändras i grunden och betydelsen av entreprenörer och innovatörer ökar.

Arbetsmarknadens förändring innebär att jobb kommer att försvinna, men nya tillkommer.

– I Sverige har vi en ”perfect storm” – vi har IT-infrastrukturen, vi har ”lessons learned” från IT-bubblan och vi har ett grundläggande trygghetssystem som möjliggör.

Anna Felländer

Anna Felländer

Anna Felländer pekade på behovet av att se över regelsystemen för att kunna beskatta de nya tjänsterna och harmonisera de nya marknaderna.

– Vi behöver ett iterativt och flexibelt regelverk, titta på innovatörens roll och se över utbildningssystemet.

De nya tillgångarna i den digitala ekonomin är tid och tillit. Att omfamna egenföretagandet och ge skydd till individen ser Anna Felländer som centralt för framgång framgent.

– Vi måste se att vi ligger i framkant. Stockholm har flest ”unicorn-företag” per capita.

Digitaliseringen berör alla politikområden menade Teres Lindberg, riksdagsledamot (S). Skatter, utbildning, kompetens såväl som IT-infrastruktur måste ses över för att möta utvecklingen. Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C) instämde i behovet av bred översyn.

– Sverige har inte haft ett så stort reformbehov på över 20 år. Arbetsmarknaden och lagstiftningen är inte alls anpassade för att möta utmaningarna vi står inför. Vi måste anpassa oss, annars blir lagarna och politiken obsolet.

Emil Källström Teres Lindberg

Emil Källström och Teres Lindberg

Att det går så bra i Stockholm menade panelen beror på infrastrukturen och en hög koncentration av IT-entreprenörer i kombination med det svenska trygghetssystemet. Men, ute i landet är fiber och god nättillgång inte självklar. Båda politikerna lyfte vikten av att minska det digitala utanförskapet. Det är ytterst viktigt att IT-infrastrukturen byggs ut. Sverige är större än Stockholm och det finns enorma möjligheter att tillvarata ute i landet.

Lisa Lindström, vd Doberman, betonade att det ytterst handlar om att ta tillvara på människors kompetens och att skapa en kreativ kultur. När hon gör affärer utanför Sverige får hon ett otroligt positivt bemötande.

– Det är ”high five” på att komma ifrån Sverige. Vi förväntas vara bra på digitalisering och design och dessutom uppfattas vi som trovärdiga.

Lisa Lindström tror att det är avgörande att fundera över hur vi förändrar kulturen. Ledarskap, regelverk och en insikt om Sveriges fördelar är viktigt.

– Sverige har en jättefördel, vi har en prototypmarknad i Sverige. Företagen har mogna användare att testa nya tjänster på.

Den digitala ångesten är något som Lars Stugemo, vd HiQ, möter i sin vardag. Sverige behöver inte lida av ångest, framhöll han. Digitaliseringen är en enorm möjlighet. Men, hur ser vi till att vi håller värdsklass? Lars Stugemo efterlyste utbildning och ledarskap, både i Sverige och globalt, för att möta digitaliseringens utmaningar. Företag kommer att behöva jobba mer tvärs och inte i silos.

Panel 2

Lars Stugemo, Emil Källström, Lisa Lindström och Anna Felländer

– Linjeorganisationen är död. Jobba i bra team och var öppen för det som kommer fram.

Ångesten går inte att tänka bort utan det krävs handling, öppenhet och prövande i nya samarbeten för att komma framåt i den digitaliserade världen menade Lisa Lindström.

Panelen var enig om att Sverige har ett opåkallat dåligt självförtroende.

– Politiken behöver kratta manegen och skapa goda förutsättningar genom att se över regelverk och infrastruktur. Vi behöver inte ha ångest, snarare tillförsikt, menade Emil Källström.

– Möjligheterna är enorma, instämde Teres Lindberg.

– Men, kratta manegen före cirkusen, manade Lars Stugemo.

– Självförtroendet måste finnas över hela landet, betonade Lisa Lindström

– Urbaniseringen kan inte stoppas men vi kan vara innovativa för att skapa möjligheter i hela Sverige, underströk Anna Felländer.

Panel 1

Lars Stugemo, Emil Källström, Lisa Lindström, Anna Felländer, Teres Lindberg och Johanna Pauldin

Gunilla Nordlöf och Johan Eklund avslutade seminariet med sammanfattningen: infrastruktur, regelverk och galenpannor behövs. Gunilla Nordlöf tryckte även på vikten av att myndigheter och organisationer flyttar fram sina positioner för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Johan Eklund, konstaterade att digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter för Sverige. Ur ett ekonomiskt perspektiv står vi inför fundamentala förändringar och det ställer existerande regelverk inför stora utmaningar. Han betonade vikten av att undvika en reaktiv politik.

– Vi bör aktivt välja vilken väg vi vill ta framåt.

Gunilla Nordlöf Johan Eklund

Gunilla Nordlöf och Johan Eklund