Kvinnligt entreprenörskap – myter och verklighet

HouseofSweden bild (23)

Variationen i andelen kvinnliga entreprenörer mellan länder beror snarare på sociala, kulturella och politiska förutsättningar än ett lands ekonomiska situation. Det var en av slutsatserna vid ett seminarium om kvinnligt entreprenörskap på House of Sweden i Washington D.C.

Seminariet den 15 var samarrangemang mellan Entreprenörskapsforum, Tillväxtanalys och svenska ambassaden som en del av programmet Fabric of Life. Omkring 45 personer deltog i seminariet och den inledande frukosten. Programmet inleddes av Karin Olofsdotter, Deputy Chief of Mission, som välkomnade alla till ambassaden och årets tema – Fabric of Life. Professor Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum, presenterade dagens moderator, Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapforum.

Professor Elisabeth Gatewood, Wake Forest University och mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research 2007, talade under titeln “It´s all about choices (or the lack of)”. Hennes presentation visade att graden av kvinnligt entreprenörskap varierar kraftigt mellan länder vilket snarare beror på sociala, kulturella och politiska förutsättningar än ett lands ekonomiska situation.

Professor Gatewood visade resultaten från intervjuer med kvinnliga amerikanska entreprenörer, som beskrev de hinder och prövningar de mött till följd av deras kön men även de val de tvingats göra för att kunna kombinera entreprenörskapet med familjeåtaganden.

I det efterföljande passet talade Professor Pontus Braunerhjelm om “Female Entrepreneurship – Myths and Realities in Sweden”. Han presenterade fakta om svenska kvinnors företagande och företagsstarter. 30 procent av svenska företag drivs av kvinnor, vilket är en stor ökning från 90-talet. De flesta av dessa företag återfinns inom vårdsektorn. Pontus Braunerhjelm konstaterade att det svenska öppnandet för konkurrens inom välfärdssektorn har lett till att fler kvinnor väljer att blir entreprenörer. Han påpekade även att valet att bli entreprenör och efterföljande prestation och resultat är avhängig kvinnors tidigare arbetslivserfarenhet.

Nästa talare, Svetlana Bagaudinova och Sarah Iqbal från International Finance Corporation of the World Bank, gav en presentation med rubriken “Women, Business and the Law, Gender Dimensions of Investment Climate Reform”.

Världsbanksprojektet syftar till att påverka  de lagar och regleringar i utvecklingsländer som gör skillnad mellan män och kvinnor på ett sätt om kan påverka kvinnors incitament och möjligheter att starta och driva företag.

Svetlana Bagaudinova och Sarah Iqbal visade konkreta exempel från länder där förändringar av lagar, regler och vanor har givit många fler kvinnor än tidigare möjligheten att blir entreprenörer.

Charlotte Marcus, medgrundare av ESI Total Fuel Management i Virginia, följde upp med att beskriva företagets syfte och mål och varför hon startat verksamheten. Hon gav även råd och rekommendationer till andra kvinnliga entreprenörer, varav den sista var – ge aldrig upp!

Celicia Bergh, doktor Karolinska institutet och grundare Mando Group AB, avslutade med att berätta om sina erfarenheter som läkare behandlingen av anorexipatienter. Hennes företag Mando Group har utvecklat Mandometern, en skala att mäta hur mycket en patient äter förhållande till en normal person. Cecilia Bergh delade även med sig av sina lärdomar från de hinder och utmaningar hon stött på startandet av sitt företag.

I anslutning till presentationerna följde en livig diskussion. Observationen att kvinnor i länder med hög andel löntagare och bra barnomsorg tenderar vara mindre benägna att bli entreprenörer diskuterades. När kvinnor startar företag är det vanlig att den första finansieringen kommer från familj och vänner snarare är riskkapital och banker. Det påpekades att det är svårare för kvinnor än män att vinna gehör för sin idé. I de fall där det finns kvinnlig representation hos riskkapitalisten är det lättare för kvinnor att få finansiering. Världsbanken hjälper banker i utvecklingsländer att blir mer vänligt inställda gentemot kvinnor. Många kvinnor blir avskräckta av finansiering, även när det gäller mikrolån.

Samtliga talare fick chansen att säga några avslutande ord:

Cecilia Bergh underströk att dörröppnare är väldigt viktigt för en entreprenör och att politiker kan vara sådana. En entreprenör behöver övertyga andra om att nya idéer är nödvändiga och att eventuella kostnader ska vägas mot idéns möjliga effekter.

Svetlana Bagaudinova och Sarah Iqbal berättade att de märker ett stort intresse från arabländer vad gäller uppmuntrande av kvinnligt entreprenörskap. Länder som inte nödvändigtvis strävar efter jämlikhet mellan könen men värderar kvinnliga företag.

Charlotte Marcus konstaterade att det aldrig är tråkigt att vara entreprenör, men det är en utmaning att behålla fokus, innovationsförmågan och att alltid ligga före konkurrenterna.

Professor Elisabeth Gatewood påpekade vikten av att komma ihåg att bakom varje kvinnlig entreprenör finns en kvinna som gör ett aktivt val och de val hon gör måste respekteras. Dessa val påverkas väldigt mycket av den kulturella kontexten hon befinner sig i.

Professor Pontus Braunerhjelm summerade dagen med att konstatera att det är många åtgärdsprogram på gång för att främja kvinnligt entreprenörskap och att det är viktigt att vi lär från varandra.

Avslutningsvis tackade Ulrika Stuart Hamilton och Pontus Braunerhjelm alla talare för deras presentationer och kommentarer, och publiken för att ha deltagit i seminariet och den intressanta och givande diskussionen.